2012-11-01

Teckenspråkslärare vill organisera sig

FOTO: JENNY EK

SDR hade en teckenspråkslärarkonferens 30-31 oktober.

Hallå där, Jenny Ek, ombudsman vid Sveriges Dövas Riksförbund

SDR genomförde en teckenspråkslärarkonferens 30-31 oktober. Varför det?
– Syftet med konferensen är att skapa ett nätverk av teckenspråkslärare och att höja teckenspråkslärarnas status. Nu är det många aktuella frågor. En av dem är lärarlegitimation.

Hur var konferensen?
– Det var fantastiskt att se så många teckenspråkslärare samlade på ett ställe. De brinner verkligen för sina jobb. Vi var ungefär 80 personer. De kommer från olika verksamheter: hörselvård- och habilitering, kommunala grundskolor och gymnasieskolor, specialskolor, förskolor, riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro, universitet och högskolor.

Vad kom ni fram till?
– Det är att teckenspråkslärarna behöver organisera sig och en tanke som kom upp var att den gamla teckenspråkslärarföreningen borde återuppstå. Lärarna behöver tillgång till ett gemensamt nätverk så de kan ge varandra tips om material, fortbildning och kurser med mera. Det är inte alltid man vet om att material finns. Ibland har man producerat teckenspråksmaterial på egen hand men inte delat med sig till andra.

Något mer ni kom fram till?
– Det är fortfarande ett stort problem när det gäller lärarlegitimation. Teckenspråkslärare som arbetar i en specialskola måste ha både lärar- och speciallärarexamen för att ha rätt att undervisa och sätta betyg och för att jobba med elever som har behov av särskilt stöd gäller andra behörighetskrav. Men de teckenspråkslärare som arbetar i en skola med hörselspår eller i en skola med hörselklasser – vilka behörighetskrav har de? Det är något Skolverket ska följa upp.

Nu är konferensen över. Vad händer härnäst?
– Vi har konstaterat att de frågor som måste prioriteras är följande: lärarlegitimation, fortbildning för teckenspråkslärare, samverkan mellan dem, teckenspråksmaterial för det är en stor brist på dem på alla nivåer, och få en samlad syn på hur man ska bedöma elevers kunskaper enligt betygskriterierna. Vi ska nu den närmsta tiden bistå med stöd i bildandet av nätverket och hoppas på att vi får utvalda representanter till en referensgrupp inför det fortsatta samverkansarbetet. Och SDR kommer att arrangera flera konferenser för den här mycket viktiga yrkesgruppen.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-11-01