2022-10-24

Teckenspråksforum i Göteborg firar 20 år

20-årsjubileum för Teckenspråksforum i Göteborg. FOTO: NICLAS MARTINSSON

Teckenspråksforum i Göteborg är Sveriges första och ännu enda medborgarkontor på svenskt teckenspråk. De har tidigare i år firat 20-årsjubileum.
– Språket är nyckeln, säger Lena Johansmide som tillsammans med två kollegor jobbar där.

Teckenspråksforum i Göteborg är Sveriges första och ännu enda medborgarkontor på svenskt teckenspråk. De har tidigare i år firat 20-årsjubileum.
– Språket är nyckeln, säger Lena Johansmide som tillsammans med två kollegor jobbar där. Teckenspråksforum i Göteborg är unikt i sitt slag. De ger inte bara samhällsinformation på svenskt teckenspråk för teckenspråkiga invånare i Göteborgs stad utan jobbar också med att öka kunskapen om teckenspråk och dövas livsvillkor inom staden. Något motsvarande medborgarkontor finns ännu inte i andra kommuner.

En döv person kan exempelvis ringa Teckenspråksforum om hen önskar få ett beslut förklarat på teckenspråk, behöver hjälp med att ringa myndigheter eller företag, eller hjälp med att fylla i en blankett. Ärendet måste inte bara vara något som rör Göteborgs stad utan kan omfatta allt som är viktigt för den enskilda personens vardag.
– Teckenspråksforum betyder otroligt mycket för målgruppen. När de kommer i kontakt med oss, behöver de inte förklara sig först, som döva ofta behöver göra på andra håll, utan kan framföra direkt på teckenspråk vad de behöver. Det handlar om trygghet, säger Annika Heidlund som tillsammans med kollegorna Lena Johansmide och Marie Rosberg jobbar vid Teckenspråksforum. Den sistnämnda arbetar även som äldrevägledare på halvtid.
– De som kontaktar oss är en heterogen grupp, allt från högutbildade personer till personer som har svårt för det svenska språket. Att söka hjälp hos oss är inte ett tecken på svaghet utan tvärtom. Språket är nyckeln, säger Lena Johansmide och Annika Heidlund tillägger:
– Det handlar om självständighet, man ska inte behöva be anhöriga om hjälp.

Teckenspråksforum har ungefär 700 ärenden om året och äldrevägledaren har cirka 300 om året. Ett ärende kan vara lika med ett besök, mejl eller telefonsamtal.
– En del ärenden innehåller korta frågor medan andra ärenden kräver flera timmars arbete, berättar Lena Johansmide och förklarar att det är allmänbildande att ta reda på vitt skilda saker som till exempel konsumenträttigheter och försäkringsvillkor. Pandemin har gjort att den digitala närvaron har ökat. Nu är det vanligare med digitala kontaktvägar och videosvar på teckenspråk, som komplement till bokade besök och dropin en gång i veckan på Teckenspråksforum på Ekelundsgatan 1 i centrala Göteborg. Verksamheter i Göteborg kan även kontakta Teckenspråksforum om de vill veta mer om teckenspråk, döva och tillgängliggörande. – Den största vinsten av det här är att Göteborg blir en mer tillgänglig stad, säger Annika Heidlund.

Varje år har Teckenspråksforum ett eget arrangemang, Teckenspråk i fokus, i nära anslutning till Teckenspråkets dag. Syftet är att sätta fokus på svenskt teckenspråk och göra det mer synligt, och att sprida kunskap om döva och svenskt teckenspråk till allmänheten och personer som möter döva i sitt arbete. Senaste arrangemanget ägde rum den 12 maj i år då Teckenspråksforum firade 20-årsjubileum. Teckenspråksforum har ett treårigt samarbete med Röhsska museet (just nu inne på år 2). Tidigare har de samarbetat med andra museer i staden. Teckenspråkstolkade guidevisningar och föreläsningar erbjuds under året.
– De museer som vi haft samarbete med har alla varit mycket positiva och nyfikna. Viljan att träffa en målgrupp som de tidigare inte nått är stor. Det är vinna-vinna för både dem och döva som får tillgång till kultur på teckenspråk, säger Annika Heidlund.

Avslutningsvis frågar DT om hon och Lena Johansmide anser att fler teckenspråkiga medborgarkontor som Teckenspråksforum bör öppnas i landet. Ja, svarar de unisont. Det handlar inte bara om trygghet utan också om delaktighet och demokrati att få information på svenskt teckenspråk.
– Alla kommuner har naturligtvis olika förutsättningar. Det är inte säkert att en kommun vill ta efter exakt samma arbetssätt som våra. Det gäller också att ta reda på vilka behov och önskemål döva har där de bor. En tanke kan möjligtvis vara att flera kommuner skapar ett gemensamt medborgarkontor på teckenspråk, säger Annika Heidlund.
– Så länge döva upplever minoritetsstress i samhället behövs vi, säger Lena Johansmide.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-05-11

Publicerad: 2022-10-24