2011-11-11

”Teckenspråkiga ska få vård på lika villkor som andra”

Högskolecentrum Vänersborg har fått 2,3 miljoner kronor av Socialstyrelsen för projektet ”Psykisk ohälsa hos teckenspråkiga”. Syftet är att utbilda personal som jobbar med och för teckenspråkiga i hela Sverige. Projektet är enligt projektledare Maria Thulin indelat i två områden. Det ena är att ge ökad kunskap om teckenspråk, uttryckssätt, och dövkultur. Det andra är att ge ökad kunskap om psykisk (o)hälsa hos teckenspråkiga. Till exempel ska en lärare förstå vilka signaler en elev visar och en psykolog eller en teckenspråkstolk förstå bättre vad en teckenspråkig med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning säger.
  Ett lättillgängligt informationsmaterial ska tas fram, och initiativ till ett nationellt nätverk ska tas. Målet är att teckenspråkiga ska få vård på lika villkor som andra i samhället. ”Nästa steg kan, efter det här projektet, vara att en nationell samordning inrättas”, säger Maria Thulin, som är glad över att projektet har kommit till stånd för behovet är stort. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2011-11-11