2011-06-13

Teckenspråkiga kräver: Sluta angripa vår kultur!

Med anledning av det förändrade kommunikationssättet som cochleaimplantat kan innebära, debatten om specialskolans vara eller inte vara, integrering av döva och hörselskadade elever i kommunala skolor och nedläggning av dövskolor över hela världen, sammantaget med ett nedvärderande och ifrågasättande av teckenspråkets betydelse för döva och hörselskadade med och utan hörselhjälpmedel, uttalar SDR:s förbundsmöte 2011:


SDR står fast vid att döva och hörselskadade barn, ungdomar och vuxna, med eller utan hörselhjälpmedel, och oavsett grad av hörselnedsättning, i ett livslångt perspektiv, är och kommer att vara en del av den teckenspråkiga kulturen, och därmed att vara helt eller delvis beroende av eller ha nytta av teckenspråk för en fullvärdig kommunikation.

Vi tillbakavisar bestämt varje angrepp på och ifrågasättande av dövkulturen, dess historia och varje förnekande och ifrågasättande av döva och hörselskadades rätt och behov av teckenspråk. Vi accepterar inte att man förtiger, angriper eller nedvärderar vårt kulturarv och vårt språk.

Den suveräna rätten att definiera oss som grupp tillkommer oss, på samma sätt som t.ex. samerna äger rätten att definiera sin kultur och minoritetsställning.

Tillhörigheten eller viljan att tillhöra en språklig minoritet kan absolut inte ifrågasättas eller beslutas bort av andra.

Uppdaterad: 2011-06-13

Publicerad: 2011-06-13