2015-03-31

Teckenspråkig förskola i Stockholm

||

Barnens hörselgrad ska inte ha någon betydelse.

En grupp döva föräldrar till döva och hörande barn har bestämt sig för att starta en teckenspråkig förskola i Stockholm. De är inte nöjda med det förskolutbud som finns i dag.

Föräldrarna bosatta i Stockholm med omnejd anser att de tvåspråkiga förskolor som finns för döva och hörselskadade barn i dag inte är helt optimala eftersom de vacklar i frågor som rör tvåspråkighet – alltså hur stort utrymme talet och teckenspråket ska ges.
– Vi saknar en förskola som vågar stå för att de har en stark teckenspråksprofil och där hörselgraden inte har någon betydelse, säger Erik Akervall, en av föräldrarna.

Föräldrarna kände att det var dumt att bara sitta och prata om förskolor som inte var tillräckligt bra för deras barn utan att själva göra någonting åt detta. Därför bestämde de sig för att starta en ekonomisk förening och öppna en teckenspråkig förskola där de fokuserar på att jobba bort det specialpedagogiska perspektivet och där barn som har teckenspråket som förstaspråk oavsett hörselgrad är välkomna. Och majoriteten av pedagogerna ska vara döva för att kunna vara språkliga förebilder för barnen. I slutet av februari gick föräldrarna – det var totalt fyra familjer med fyra barn – ut med nyheten på Facebook om att de var i färd med att öppna en teckenspråkig förskola.
– Nu har vi ett tiotal barn som vill börja hos oss. Det är väldigt roligt och visar att det finns ett stort intresse och behov av en sådan förskola, säger Erik Akervall, som är medlem i interimstyrelsen för den ekonomiska föreningen.

Förhoppningen är att kunna öppna förskolan i augusti i år under förutsättning att de hittar en bra lokal med närhet till naturen och goda förbindelser, till exempel på Södermalm i centrala Stockholm. Familjerna som anmält intresse bor utspridda i Stockholm med omnejd. Om de inte har hittat någon lokal till augusti så invigs förskolan i januari nästa år istället.
Hur ska barnen kunna ta sig till och från förskolan? Deras kommuner kanske inte går med på att stå för resorna då de inte har skolplikt förrän de är sju år gamla.
– Vi ser över möjligheten till samåkning och eventuellt andra sätt för barnen att ta sig till och från förskolan, säger Erik Akervall.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-03-31