2020-05-05

Teckenspråkets röst får Minoritetsspråkspriset 2020

||

I år går utmärkelsen Minoritetsspråkspriset till föreningen Teckenspråkets röst för deras arbete mot fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor. Prisutdelaren är Språkrådet, en del av Institutet för språk och folkminnen.

Minoritetsspråkspriset har delats ut för goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk sedan 2012. I år går priset till föreningen Teckenspråkets röst som Isabel Engwall och Rebecca Jonsson grundat. Motiveringen lyder:

Teckenspråkets röst bedriver ett enträget och engagerat arbete för att motverka fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor och för rätten att tillägna sig och använda det svenska teckenspråket i skola och samhälle.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) säger i en videohälsning:

– De språkliga rättigheterna för personer som använder teckenspråk är viktiga och kan inte förbises. Och det här måste fortsätta uppmärksammas på alla nivåer, och i alla sektorer, av samhället. Teckenspråkets röst, att ni nu mottager Minoritetsspråkspriset i dag hoppas jag bidrar till att rätten till teckenspråk uppmärksammas än mer.

DTW2020 Teckenspråkets röst Rebecca Jonsson
Rebecca Jonsson, en av de två grundarna till Teckenspråkets röst.


Språkrådets minoritetsspråkspris delas ut till en person, förening, organisation, kommun eller liknande som gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel gälla språkpolitiskt arbete, kulturarbete, pedagogiskt arbete eller tolkning och översättning. Priset gäller inte bara de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska, utan alla minoritetsspråk förutom svenska, såväl talade som tecknade.

Senast en teckenspråksrelaterad person eller organisation fick priset var 2013: Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare för Riksteaterns Tyst Teater (i dag rektor för Stockholms konstnärliga högskola).

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-05-05