2013-05-15

Teckenspråkets dag i kulturens tecken

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Xuejia Zacsko. FOTO: TOMAS LAGERGREN

I går firades Teckenspråkets dag, den 14 maj, i en mängd orter i landet. DT var på plats i Göteborg och Örebro, Europas teckenspråkshuvudstad. I Göteborg firades dagen av på Röhsska museet med bl a. performance art på teckenspråk av Xuejia Zacsko.

Xuejia Zacsko, 14, som uppträdde med Loreen på melodifestivalfinalen i år, framförde performance art på Röhsska museet. Uppträdandet handlade om tiden före 1981, då teckenspråket inte var erkänt i Sverige. Mot slutet blev hon en örn för att symbolisera den frihet döva kände efter erkännandet av teckenspråket.

Sture Carlsson, t f kulturchef i Västra Götalandsregionen, som fick äran att inviga dagen, var inne på samma spår i sitt invigningstal.
Av en märklig slump var det vernissage av utställningen “Västra Götaland goes Milano goes Röhsska” på museet samma dag. Det var dessutom en av de teckenspråkstolkade punkterna på museets program för dagen. Staden Milano har en negativ klang i dövas öron. Där skedde en dövlärarkongress 1880, och det bestämdes att teckenspråket ska förbjudas i undervisningen. Konsekvenserna för teckenspråkiga blev förödande. I Sverige tog det hela 101 år innan teckenspråket fick upprättelse. Erkännandet kom den 14 maj 1981, då riksdagen erkände teckenspråket som ett fullgott språk. Sedan dess firas dagen av teckenspråkiga.

– Ni vann slaget om ert språk! sa Sture Carlsson och betonade också vikten av tillgänglig kultur; ingen ska behöva stå utanför.

På Röhsska fanns det teckenspråkstolkar redo att tolka museets olika utställningar, workshops och mingel. Förutom Xuejia Zacsko uppträdde Jan Herbst, Bert Brännström också. Duon Sarah Remgren och Johanna Treffenberg stand-uppade. Drygt 170 personer kom till Röhsska.

Under dagen genomfördes en paneldebatt med Bert Brännström, vice ordförande på Förbundet Sveriges Dövblinda Väst, Tomas Hedberg språkvårdare på Språkrådet, Johanna Treffenberg, en av pionjärerna av Örebros teckenspråkiga kulturskola, Sarah Remgren från Teckenbro Media AB och Gunilla Wågström Lundqvist, f d mångårig producent på UR. Mimmi Granat från Wesign Västra Götaland modererade. Debatten handlade om teckenspråkigas kulturarv.

Tomas Hedberg tycker att det immateriella kulturarv som döva lämnar efter sig är viktigt att bevara.

– Teckenspråkiga skriver inte sin historia, utan vi får dokumentera med film istället, något jag gjort sedan 1985, berättade han. Filmerna han producerat finns arkiverade hos Insitutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Gunilla Wågström Lundqvist:

– Ulla Bell Thorin har skrivit sex, sju böcker om sitt liv. Och många har kritiserat hennes svenska i böckerna. Men det visar på hur samhället såg ut förr, hur man tryckte ned teckenspråket och svenskan blev lidande hos många döva, sa Gunilla Wågström Lundqvist och menade att bevarandet av det teckenspråkiga kulturarvet måste ske på deras villkor och fick medhåll av Sarah Remgren:

– Ja. Det handlar om just det; det finns alltid de som inte förstått grejen – att vi döva har ett kulturarv. Och att barnen måste tidigt få kulturarvet i sig, menade hon.

Panelen var överens om att förebilder är viktigt för ett kulturarv.

Tomas Hedberg tycker att utvecklingen med allt fler döva i intergerade skolor är oroande.

– De träffar inte förebilderna och får inte det kulturarv som normalt förs vidare på en dövskola. Då tappas kunskapen om vårt kulturarv.

Sofia Olsson Lönn, en av de två utvecklingsledare från Wesign Västra Götaland som arrangerade dagen var trött men glad.
– Jag är supernöjd med dagen och jag är glad och stolt över att aktivt få jobba med teckenspråk och kultur! säger hon.

TOMAS LAGERGREN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-10

Publicerad: 2013-05-15