2021-05-12

TEMA: Teckenspråk som undervisningsspråk efter riksdagens erkännande 1981

40 år sedan riksdagen beslöt att officiellt erkänna svenskt teckenspråk som dövas förstaspråk. Beslutet ledde till en förändring av undervisningen i specialskolan. Det var att den skulle vara tvåspråkig (svenskt teckenspråk och svenska). DT har pratat med tre lärare om hur det var att arbeta på 1970- och 1980-talen och hur de ser på erkännandet 40 år senare:

 

Uppdaterad: 2021-05-12

Publicerad: 2021-05-12