2021-02-23

Teater Manus chefsrekrytering utlöste debatt

Mira Zuckermann (t.v.) och Janne Langaas.FOTO: TEATER MANU

Teater Manu, Norges motsvarighet till svenska Riksteatern Crea, har utlöst debatt i sociala medier. Anledningen är att Teater Manu har bestämt sig för att anställa Janne Langaas som efterträdare till Mira Zuckermann, som lett teatern i 20 år och går i pension vid årets slut. Riksteatern Creas konstnärliga ledare, Mindy Drapsa, har skrivit en debattartikel på dovastidning.se och scenekunst.no. Hon beklagar att Teater Manu valt en hörande chef framför kompetenta döva sökande. “Kunskap om dövkultur och teckenspråk är det allra viktigaste när teckenspråkig teater skapas och i detta fall behöver den kunskapen inte heller vara motstridig med att en potentiell teaterchef även har kunskap om scenkonst” skriver hon, och manar till att inte ta bort dövas kompetens från teatervärlden. Teater Manu svarar på scenekunst.no att dövas kultur och teckenspråk fortsatt står i centrum i all verksamhet hos dem. De skriver även att Janne Langaas har lång erfarenhet av ledning och olika slags scenkonst.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2021-02-23