2015-06-11

T3 borta från 8sidor.se och metro.se

||

Funktionen togs bort efter massvis kritik

Den nya teckenspråkiga funktionen T3 har lanserats som tjänst på bland annat 8sidor.se, metro.se och folkbildning.net. Både den lättlästa nyhetssajten 8sidor.se och metro.se har tagit bort tjänsten efter att stark kritik förts fram.
– Vi är tacksamma för den kritik som förts fram, säger Malin Crona, chefredaktör för 8 Sidor.

Nyligen lanserades en ny tjänst på 8sidor.se. Bredvid funktionen ”Lyssna” uppenbarade sig en annan funktion med en teckenspråkssymbol och texten ”Tecken”. När man klickade på symbolen spelades en video upp med sammanklippta tecken och bokstäver.
Reaktionerna har varit många på att tjänsten utger sig för att vara en teckenspråkig funktion men att språket helt saknar grammatik, är bristfälligt och inte korrekt på lexikal nivå.
– Det var bara ett test. Jag är ledsen för om symbolen uppfattats som att vi ser det som en ersättning för teckenspråk, säger Malin Crona, chefredaktör för 8sidor.se.
Enligt projektledaren Dennis Lennartsson (läs mer om T3 här) är T3 en teckenstödsyntes motsvarande talsyntes. Målgruppen är främst personer med Downs syndrom eller annan liknande intellektuell funktionsnedsättning som kan behöva slå upp ord för att formulera sig i text. T3 kan enligt honom även användas som lexikalt hjälpmedel vid diagnoser kombinerade med dyslexi.

DT frågar Malin Crona om teckenstödsyntesen.
– Jag känner inte till begreppet ”teckenstödsyntes”. Så har det inte marknadsförts till oss. Min vision var att ge ett hjälpmedel till våra kommentarsfält. Många av våra läsare är osäkra i att uttrycka sig i skrift och vi vill att de ska vara delaktiga i att kunna kommentera nyheter. Meningen var att vid kommentatorsfältet kunna ha en rättstavningskontroll för att kunna slå upp ett tecken för att kontrollera att det är det ordet man sedan skriver. DT frågar varför en sådan tjänst inte testades istället.
Malin Crona svarar att det tyvärr inte finns en sådan tjänst tillgänglig på marknaden idag. Eftersom det bara var ett test la de inte pengar på att utveckla en ny symbol och det kan bli förvirrande med många olika symboler för några av läsarna, berättar Malin Crona. DT frågar om en motsvarighet i form av ett ”lättavläst teckenspråk” kommer att finnas på hemsidan i framtiden. Malin Crona svarar att det saknas ekonomiska resurser och att de inte vet hur framtiden ser ut då de tillfälligt ligger under Myndigheten för tillgängliga mediers ansvar fram tills årsskiftet.
– Vi är tacksamma för den kritik som förts fram och har nu tagit bort tjänsten, säger Malin Crona. Även metro.se har under föregående vecka tagit bort tjänsten från hemsidan.

Läs mer: Hård kritik mot T3


TEXT: HELEN GRENBÄCK – PRAKTIKANT

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-06-11