2020-04-06

SVT tolkar från morgon till kväll

||

Teckenspråkstolkarna på SVT har fått jobba från tidiga mornar till sena kvällar med att tolka direktsända nyhetsprogram om coronaviruset. Historiskt har SVT aldrig tolkat så mycket som de nu gör, något som möjliggjorts tack vare satsningen på tolkade nyhetsprogram vid årsskiftet 2018/19.

Nyhetsredaktionen på SVT har extraordinärt läge på grund av coronavirusets framfart. Teckenspråkstolkarna vid SVT har därför fått rycka in och tolka en rad direktsända nyhetsprogram och frågeprogram om coronautbrottet. SVT började teckenspråkstolka Rapport klockan 18, Kulturnyheterna 18.15 och Sportnytt 18.27 varje vardag för mer än ett år sedan. Då anställdes fem tolkar. Satsningen kom till efter att SVT fått kritik för sin senfärdighet i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i december 2017.

Tanken är inte bara att tolkarna ska tolka nyhetsprogram klockan 18-18.30 varje vardag utan också kunna rycka in och tolka extrasändningar. Beredskapstiden har sänkts från 2 timmar till högst 30 minuter dagtid på vardagar, och från 4 timmar till max 2 timmar på kvällar och helgdagar.

Nu är coronautbrottet här. Kan man säga att satsningen på tolkade nyheter kom i rätt tid, vid årsskiftet 2018/2019?
– Ja, det kan man absolut säga, säger Anna Flemming, chef för SVT programtextning, syntolkning och teckenspråkstolkning.

Tolkarna har en egen studio i vilken de gör allting själva. Varje gång ett tolkat program sänds, jobbar två tolkar i studion. Den ena står framför kameran. Den andra, som står i bakgrunden, sköter tekniken. Hen ser till att tolkkollegan dyker upp i rutan respektive försvinner i rätt ögonblick.

– Studiotekniken i sig är enkel men har inte varit helt lätt att bygga upp. Vi har haft en del tekniska problem, säger Anna Flemming.

Exempel på tekniska missar är att ljud saknats, att fel bild kommit med i rutan och att tolkarna inte kunnat sända alls.

Nu i den här pandemin är både tolkarna och tekniken på plats. Men SVT började inte tolka enstaka presskonferenser om coronautbrottet omedelbart. För det fick SVT kritik av SDR som skickade ett öppet brev i början av mars.

Hur såg ni på kritiken från SDR?
– Jag förstår kritiken och håller med om att SVT borde ha gjort bättre. Redan innan brevet tolkade vi extrasändningar om corona men bara på SVT Play och de var svåra att hitta. Det var också ett nyhetsläge som sakta blev värre och värre, det var svårt att peka på att just en specifik sändning skulle tolkas. Sedan början av mars har vi nu arbetat mycket med att förbättra våra riktlinjer och rutiner för nyhetslägen, säger Anna Flemming.

En kort tid efter det öppna brevet började SVT tolka SVT Nyheter direkt både dagtid och kvällar och Coronaspecialprogrammet ”Svar på dina frågor” som sändes varje vardagskväll i två veckor. Detta som komplement till nyhetsprogrammen klockan 18.00-18.30 på vardagar och Agenda och Sportspegeln varje söndag. Extra tolkresurser har fått sättas in på SVT i Stockholm och Göteborg som nu också har en tolkstudio.

– Våra tolkar jobbar från tidiga mornar till sena kvällar, säger Anna Flemming.

SVT har aldrig tidigare tolkat så mycket som nu. Annorlunda mot tidigare är också att SVT Nyheter direkt alltid visas med tolk på både SVT Play och traditionell tv. Det vill säga: den tolkade sändningen visas inte separat som brukligt utan tolken är integrerad i den ”vanliga” sändningen.

– Vi har fått positiva reaktioner från publiken, och även av hörande tittare som tycker att det är bra med tolk i rutan och att tillgänglighet är viktigt, säger Anna Zettersten, avdelningschef för SVT Språk & Tillgänglighet.

Hon och Anna Flemming är dock medvetna om att döva och hörselskadade tittare har olika åsikter. En del tycker att tolkrutan är för liten, andra uppskattar att inte behöva klicka på den tolkade versionen som finns separat på SVT Play och i vissa fall på SVT24 utan de kan se samma sändning som alla andra.

– Vi vet att tolkrutan kan upplevas som liten i mobilen, vi har försökt att göra den så stor som möjligt. Jämfört med andra länder är tolkrutan större hos oss, säger Anna Zettersten.

Äldre döva är utsatta i den här coronakrisen då de uppmanas till social distansering och inte alltid har tillgång till SVT Play eller smart-tv. Hur ska de kunna veta när tolkade nyheter sänds på traditionell tv utöver Nyhetstecken?
– Många extrasändningar till exempel från regeringen får vi besked om bara en kort stund innan så det är ett problem för alla tittare, både hörande och döva, att få veta i förväg. Sedan en tid tillbaka har SVT Nyheter direkt sänt Folkhälsomyndighetens presskonferens alla vardagar kockan 14:00 i SVT2. Den fortsätter troligen sändas ett tag till, så det är ett tips att titta då. Alla sändningar finns också kvar på SVT Play för den som har tillgång till en dator eller smartmobil, säger Anna Flemming.

När coronautbrottet lagt sig, hur tänker ni utveckla nyhetstolkningen?
– Det är inte vi som ytterst bestämmer, det är SVTs programledning*. Vi hade tänkt göra en utvärdering av nyhetstolkningen den här våren, men nu ställer coronaviruset till det. Utvärderingen får ske senare, säger Anna Zettersten.

Vilka kriterier har ni för när ni ska rycka in med kort varsel och tolka extrainsatta nyhetsprogram?
– Det är när nyhetsredaktionen meddelar att nu har de höjt beredskapsläge och kallar in folk för att kunna sända extrainsatta program. Exempel på sådana händelser är terrordådet på Drottninggatan (december 2017) och skogsbränderna i Sverige (sommaren 2018). Det handlar om nationella riksintressen, säger Anna Zettersten.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

*programledningen styrs i sin tur av villkoren i sändningstillståndet. Exempelvis ska SVT teckenspråkstolka minst 4,5 procent av sändningstiden i år. Den ska öka till 5 procent nästa år och 5,5 procent 2022

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-04-06