2022-12-12

SVT Teckenspråk raderade kritiska åsikter på Instagram

Dövas Tidning har intervjuat Elsa Brunemalm, som fick sin kommentar borttagen, och SVT Teckenspråk.

Under november och december sänds andra säsongen av dejtingprogrammet Sexy Hands. Programmet går ut på att en huvudperson ska lära känna tre kandidater så långt det är möjligt genom att titta, känna och lyssna på deras händer. Kandidaterna kan se varandra, men inte huvudpersonen och huvudpersonen kan inte se dem. En efter en sållas kandidaterna bort och den som blir kvar får gå på dejt med huvudpersonen. Avsnitt två har väckt kritik eftersom en deltagare tecknar följande ord: “Jag är en rumpkille, vill bara smiska… Jag ser hellre på rumpan när tjejen går medan brösten är ointressanta bara jag kan toucha och klämma på dem. De ska inte vara så platta att man kan spela trumma på dem”.

Av denna anledning kom det in kritiska kommentarer till SVT Teckenspråks Instagram-konto efter att avsnitt två hade sänts. SVT Teckenspråk hade valt att posta klippet där samma citat tecknades i ett inlägg. De valde då att ta bort alla kommentarer under inlägget och stänga ned kommentarsfunktionen under det inlägg där kommentarerna fanns. Ett flertal kommentarer bröt inte mot SVT:s kommentarsregler men raderades ändå. SVT Teckenspråk menar att det förekom påhopp i kommentarsfältet och att de därför valde att radera alla kommentarer och stänga ned kommentarsfältet – läs gärna vår intervju med SVT Teckenspråk längre ner. Kritiska röster menar att deras åsikter har blivit censurerade, en av dem är Elsa Brunemalm.

Vad fick dig att kommentera under SVT Teckenspråks Instagram-post?
– Själva klippet gjorde mig bestört då jag tycker att SVT inte ska reproducera sexism eller få kvinnan framstå som ett objekt, säger Elsa Brunemalm. Min grundreaktion grundar sig på att jag inte förstår hur sådana kommentar får passera på tv när det finns flera led som godkänner ett program. Det finns flera bättre sätt att sända ett dejtingprogram på och SVT ska vara ett föredöme.

Elsa Brunemalm. FOTO: Privat

Hur reagerade du när du insåg att din kommentar blivit borttagen?
– Jag blev både förvånad och nästan road. Jag trodde nästan det var något fel först innan jag insåg att kommentarfältet faktiskt låstes. Jag tycker att det både är lågt av SVT och även tråkigt av SVT att inte vilja ta till sig saklig kritik.

SVT Teckenspråk har bemött kritiken i ett inlägg på sina sociala medier. Känner du att du har fått en förklaring?
– Jag menar att SVT:s svar på kritiken i inlägget dels är bristfälligt. Det finns t.ex. inte en teckenspråksversion av svaret eller vem exakt avsändaren är. Är det en producent, redaktör, projektledare, ansvarig utgivare eller så? Dels tycker jag att de helt missat poängen med kritiken. De säger att alla får tycka vad man vill. Ja, alla kan tycka vad de vill. Det finns dock gränser för vad en får säga. Ibland kan det till och med vara olagligt att säga vad man tycker. Sexism kan ibland befinna sig i en gråzon, det är inte alltid olagligt men det kan ibland vara djupt olämpligt. Olämpligt som när det är SVT som står som avsändare. SVT har ett unikt ansvar i och med att de företräder public service. Då ska de agera förebild, ligga i framkant och inte reproducera ett synssätt som verkar vara direkt hämtat ur 1950-talet.

Skärmdump på tre kommentarer under Instagram-posten, som senare raderades.


Dövas Tidning har fått chansen att ställa frågor till Elisabeth Ulfsparre, projektledare för Sexy Hands på SVT Teckenspråk.

Ni har fått kritik för innehållet i er serie Sexy Hands, samt för att kommentarer raderats på ett av era Instagram-inlägg, och ni har valt att bemöta denna kritik i ett inlägg på era Instagram- och Facebookkonton. I detta inlägg skriver ni följande: ”Sen har en del reagerat på att SVT stängt av kommentarsfältet på sociala medier som handlar om avsnitt 2.
När det förekommer påhopp och/eller kränkande kommentarer på SVTs sociala plattformar kan kommentarer antingen tas bort eller stängas av. Här valde SVT först att ta bort kommentar som uppfattades som påhopp. När dessa fortsatte valde SVT att stänga kommentarsfältet. Det är inte ovanligt att göra så utan förekommer”. Kan ni exemplifiera vad för påhopp och kränkande kommentarer som förekom? Hur många kommentarer innehöll påhopp/kränkningar? Vad definieras som påhopp/kränkningar?
– Det förekom flera personliga påhopp innan SVT beslutade att ta bort dessa. Vi går inte in i detalj på enskilda ärenden utan kan bara bekräfta att det förekom personliga påhopp mot deltagare i det aktuella avsnittet.

Fanns det kommentarer som inte innehöll påhopp/kränkningar, som kunde ha legat kvar? Hur många var de i förhållande till kommentarer som innehöll påhopp/kränkningar?
– Det fanns flera kommentarer som inte innehöll personliga påhopp eller kränkande kommentarer. Oavsett hur många de var vägde de personliga påhoppen över och ledde till sist till att kommentarsfältet stängdes. SVT:s policy säger också att inlägg inte får lämnas obevakade under flera timmar. Det var också en av orsakerna att stänga kommentarsfältet. Det är inte ovanligt att göra så, SVT ser gärna högt i tak med tyckanden om våra program, men god ton gäller.

Ni skriver också att ”den som ställer upp i programmet har rätt att tycka vad den vill”. I vilka situationer har ni ett ansvar att klippa bort sexistiska, rasistiska eller kränkande kommentarer?
– SVT ser alltid över innehållet och gör journalistiska övervägningar vad som ska ingå i program eller klipp. I våra kommentarsfält i sociala medier gäller nolltolerans mot hat, hot och nedsättande generaliseringar. Man måste hålla sig till tråden, ämnet och inte ha personliga påhopp.

Fanns det ingen möjlighet att ta bort endast kommentarerna med påhopp, och sedan stänga kommentarsfältet över natten och öppna upp det igen på morgonen? Det låter som att det hade besparat er kritik som ni sedan behövde lägga tid på att bemöta?
– Vi följer SVT:s rutiner för hantering på SVT:s sociala medier. Kommentarerna försvinner när kommentarsfältet stängs.

Enligt de uppgifter vi har fått rörde det sig endast om ett fåtal kommentarer i tråden innan den stängdes? Enligt uppgifter ska inte heller några kommentarer med personpåhopp ha förekommit, utan endast kritik mot SVT Teckenspråk och programmet i fråga. Kan ni ge en mer exakt siffra på hur många kommentarer ni fick radera, och utan att avslöja för mycket berätta vad för påhopp som förekom?
Vi vet inte vilka uppgifter du har. Som vi skrivit tidigare förekom det flera personliga påhopp. Att det förekom kritik också mot SVT stämmer. Det är helt i sin ordning, men personliga påhopp mot medverkande i programmet accepterar vi inte. 

Något ni vill tillägga? 
– SVT värnar om de åsikter som kommer upp men har också ansvar för de som ställer upp i våra program.  Den som skriver på SVT:s sociala plattformar har också ett ansvar. Granskningsnämnden har också möjlighet att pröva programmet om anmälan görs.

 

OLIVIA RENNER BALKSTAM 
olivia.r.balkstam@dovastidning.se 

 

Uppdaterad: 2022-12-12

Publicerad: 2022-12-12