2012-09-28

SVT fick kritik för sitt program om handikappersättning

I december förra året sände SVT:s Lika olika med programledare Özz Nüjen ett program om handikappersättning. Det blev anmält till Granskningsnämnden av två personer. Den ena ansåg att programmet inte borde ha sänts utan en bakgrund till varför handikappersättning finns. Den andra ställde sig frågande till att Elsa Brunemalm som jobbade som reporter för samma program agerade som privatperson när hon berättade varför hon hade sagt upp handikappersättningen. Granskningsnämnden gick på den förstnämnda anmälarens linje. De menade att Lika Olika inte hade gett någon relevant information om bakgrunden till systemet och att programmet hade förmedlat en negativ bild av döva som får handikappersättning. SVT fick kritik för opartiskhet men friades av Granskningsnämnden på den punkten. Granskningsnämnden ansåg vidare inte att Elsa Brunemalm kunde uppfattas som en företrädare för SVT i programmet om handikappersättning. Enligt SVT var hon inte kontrakterad vid intervjutillfället.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-09-28