2021-03-30

Sveriges Radio tillgängliggör årets Sommar i P1

Fjolårets Sommar i P1. ARKIVBILD: SR

Somrarna 2019 och 2020 ställde ett stort antal personer upp på att ideellt transkribera och teckenspråkstolka Sommar i P1 via Facebook. Sveriges Radio (SR) fick kritik av döv- och hörselorganisationerna för att inte ta sitt tillgänglighetsuppdrag på allvar. Conny Norén, en av administratörerna till Facebook-gruppen Sommar i P1 – teckenspråk och skriven svenska, kom med en glad nyhet i går. Det är att SR har bestämt sig för att förlänga sitt pilotprojekt till att innefatta hela sommaren 2021. Pilotprojektet går ut på att försöka hitta en lösning till transkriberingen. Nyheten för årets Sommar i P1 är att alla sommarvärdar ska få frågan av SR om de accepterar att en textversion av deras sommarprat görs tillgänglig. SR står i så fall för allt transkriberingsarbete. Faceboook-gruppen kommer dock att fortsätta efterlysa ideella krafter som kan teckenspråkstolka Sommar i P1 i år.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-31

Publicerad: 2021-03-30