2017-03-14

Svårare att hitta tolkade program i SVT Play

||

Det har blivit svårare att hitta teckenspråkstolkade program i SVT Play. Ett av dem är den teckenspråksgestaltade Melodifestivalen som sändes i lördags. DT tar kontakt med SVT och frågar hur de tänker lösa det. 

Tidigare kunde man exempelvis få tre sökträffar om man sökte på Melodifestivalen final i SVT Play: 1. Huvudsändning. 2. Teckenspråkstolkad. 3. Syntolkad. Nu är det bara en sökträff: huvudsändning.

SVT har infört en ny funktion. Det är att man först ska klicka på huvudsändningen. Sedan ska man välja någon av knapparna, “teckenspråkstolkat” eller “syntolkat”, nedanför tv-rutan.

Problemet är att om man söker på Melodifestivalen final teckenspråkstolkad eller teckenspråk så får man inga träffar, något flera läsare påpekat för DT. Istället ska man enbart skriva teckenspråk i sökrutan. Då kommer alla program på teckenspråk och teckenspråkstolkade program fram. Detta eftersom SVT har samlat alla program på teckenspråk – både de som är tolkade och de som är på teckenspråk – på ett ställe i SVT Play. Men där kan man inte se vilka program som är tolkade till teckenspråk. Detta till skillnad från TV4 som har en tydligt märkt avdelning, TV4 Tolken, i sin Play-tjänst.

Därför tar DT kontakt med SVT och frågar hur de tänker lösa det.
Håkan Björklund, gruppchef och projektledare vid SVT Teckenspråk, säger:

– Vi är medvetna om att svtplay.se behöver utvecklas och jobbar på en lösning som förhoppningsvis ska lanseras inom ett par månader.

Steg 1 i utvecklingen är enligt honom att se till att träffarna i söket i SVT Play blir korrekta.  I steg två vill SVT få språkvalet teckenspråk som en inställning.

– Det vill säga att du som användare antingen per automatik hamnar på den teckenspråkstolkade versionen av programmet om du sökt på teckenspråk eller ställt in teckenspråk som förval i inställningarna. I dag är det för många klick innan man hamnar rätt och det är lite för lätt att det blir fel.

I mobilappen SVT Play finns funktionen för språkinställning redan. Där kan man i inställningarna välja teckenspråk som första språk och då får man det tolkade programmet direkt om det finns ett sådant.

Det att SVT valt att samla alla programtitlar som är på teckenspråk eller teckenspråkstolkade på ett ställe i SVT Play är enligt Håkan Björklund intresseorganisationernas önskemål.
De barnprogram som är på teckenspråk finns dock inte med på samlingssidan utan istället i Barnplay.

SDR:s t.f. förbundsordförande, Henrik Sundqvist, säger att det stämmer att SDR vill ha en sådan samlingssida men att de teckenspråkstolkade programmen och teckenspråksprogrammen ska vara tydligt åtskilda på samlingssidan. Nu är det inte så. Vidare har SDR betonat för SVT att om man till exempel söker på programmet Agenda i SVT Play så ska man kunna få fram den teckenspråkstolkade versionen på en gång bland sökträffarna.

Håkan Björklund säger att det bästa sättet att hitta SVT:s program på teckenspråk just nu är att följa SVT Teckenspråk på Facebook.

– Mycket av det vi gör informerar vi om där och länkar till sändningen. Då kommer du som tittare direkt till rätt program utan att behöva söka. Så fort förbättringarna i svtplay.se är klara kommer vi att gå ut med information på teckenspråk i sociala medier.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2017-03-14