2012-03-29

Grönt ljus för meritpoäng i teckenspråk

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Agneta Luttropp (MP).

Snart kan gymnasiestudier i teckenspråk ge meritpoäng. I dag meddelade utbildningsutskottet att de vill att teckenspråk ska likställas med andra språk och ges meritpoäng.

Agneta Luttropp (MP) sitter som suppleant i utbildningsutskottet. Hon har arbetat som speciallärare och hemvägledare för döva och hörselskadade barn. I morse höll hon en presskonferens på teckenspråk.

– Vi är glada, säger Agneta Luttropp.

Anledningen till att hon och hennes partikamrater är nöjda, är att de har lyckats få utbildningsutskottet att enat rösta för att gymnasiestudier i teckenspråk ska ge meritpoäng på samma sätt som moderna språk. Utskottet har lagt fram sitt förslag till beslut. Den 19 april väntas riksdagen följa deras linje.

– Om motionen får bifall i utskottet så kommer den med stor sannolikhet att få bifall i kammaren, har Per Olsson, politisk sekreterare för MP, tidigare sagt till DT.

Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har lagt motioner om att teckenspråk borde ges meritpoäng. Fram till i dag hade alliansregeringen sagt nej. De menade att det svenska teckenspråket räknades som ett nationellt språk och att gymnasieelever hellre skulle välja att läsa teckenspråk om de visste att det ämnet gav meritpoäng.
– Vi är särskilt glada över att även allianspartierna står bakom förslaget, säger Ragnar Veer, ordförande för Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

Enligt honom är utskottets förslag en glädjande och viktig delseger för teckenspråkets ställning i Sverige.

På presskonferensen deltog förutom SDR även Barnplantorna.

Vad tycker ni om utskottets beslut?
– Vettigt att studier i teckenspråk ger meritpoäng precis som alla andra moderna språk. Det är egentligen nästan en icke-fråga. Regeringen skulle ha gjort rätt redan från början, säger Per Wassgren, representant för Barnplantorna Öst.

Han säger att många har en felaktig uppfattning av Barnplantorna som motståndare till teckenspråk. Enligt honom är teckenspråk lika viktigt som alla andra språk.

Det är inte klart när och hur elever som läser teckenspråk i gymnasiet ska få meritpoäng. Enligt Agneta Luttropp är det utbildningsdepartementet som får titta på frågan efter riksdagens beslut den 19 april.

Med anledning av utskottets beslut firade SDR med tårta i eftermiddag. Kave Noori har ett tillfälligt uppdrag hos SDR. Han har tillsammans med SDR:s ombudsman, Jenny Ek, bevakat teckenspråkets ställning i gymnasiet och jobbat för att studier i teckenspråk ska ge meritpoäng. I höstas bestämde de sig för att lägga upp strategier för hur de skulle få gehör för sina frågor. De valde att skicka mejl och brev till alla ledamöter i utbildningsutskottet. I mejlen och breven stod det att regeringen bröt mot språklagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vidare kontaktade de även de socialdemokrater och miljöpartister som skrev motioner om att studier i teckenspråk borde ge meritpoäng.

– Vi visade uppskattning för att de hade motionerat om frågan, säger Jenny Ek.

Efter en tids kamp lyckades Jenny Ek och Kave Noori få alla fyra oppositionspartier att ställa sig på SDR:s sida. En moderat riksdagsledamot svarade att hennes parti skulle driva frågan i enlighet med SDR:s önskemål, och att något möte med henne inte var nödvändigt.

Jenny Ek och Kave Noori ska efter riksdagens beslut den 19 april sätta press på regeringen att få till stånd en förändring snabbt. Sedan ska de också ta reda på om de gymnasieelever som nu läser teckenspråk ska ha rätt att tillgodoräkna sig poäng.

Kave Noori har drivit frågan om meritpoäng i tre år. Först för Unga Hörselskadade (UH), sedan för SDR. Han har på grund av sitt idoga arbete missat en och annan tenta och haft sömnlösa nätter.

– Miljöpartiet gav en vink i går om att utbildningsutskottet enat skulle rösta för att teckenspråk gav meritpoäng. Jag hade sedan svårt att sova i natt för jag var så glad, säger Kave Noori och ler.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-10

Publicerad: 2012-03-29