2017-02-07

Stöd till tolkkostnader höjs rejält

||

Tidigare kunde arbetsgivare bara få 50 000 kronor per år av Arbetsförmedlingen om de hade någon anställd som behövde tolk till sin fortbildning. Stödet heter ”Stöd till tolkkostnader i samband med utbildning för anställda”. Från och med den 1 februari är stödet betydligt högre: 150 000 kronor/år*.

Andreas Westin, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen, säger till Dövas Tidning om förändringen:

– Arbetsförmedlingen har efterfrågat denna höjning under många år och är mycket glada över det höjda beloppet. Höjningen torde främst ha en positiv påverkan för personer med exempelvis ledande befattningar, vissa egenföretagare eller andra som har stora behov av fortbildningar där tidigare belopp i vissa fall varit hämmande. Höjningen av stödet bedöms också ge en ökad möjlighet att delta i en större mängd fortbildningar som man tidigare ej prioriterar, detta torde i förlängningen leda till en ökad karriärmöjlighet, delaktighet och jämlikhet på arbetsplatserna i förhållande till övrig arbetstagare.

Så här tycker Sveriges Dövas Riksförbund om höjningen:

– SDR anser att höjningen är nödvändig och positiv då den möjliggör fortbildning på arbetsplatsen i en större utsträckning än tidigare. Men vi fortsätter vårt arbete mot det strukturella systemfel som finns inom arbetslivet, där arbetsgivare tvingas att ta det övriga kostnadsansvaret för tolkning på arbetsplatsen, säger t.f. förbundsordförande Henrik Sundqvist.

*det är för en person. Om en arbetsgivare till exempel har två döva anställda så kan denna få upp till 300 000 kronor per år. Mer information om stödet kan hittas här

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2017-02-07