2022-09-21

Stockholms Dövas Förenings biståndsprojekt i Nepal

Övre raden fr.v: Maria Hermansson, Jonas Brännvall och Daniel Andreasson tillsammans med elever i dövskolan. FOTO: STOCKHOLMS DÖVAS FÖRENING

SDR 100 år Stockholms Dövas Förening (SDF) har i över 30 år bedrivit olika utvecklingsarbeten i Nepal. Nu har de ett pågående projekt i västra Nepal där de samarbetar med Dhangadhis dövförening (DAOK) i provinsen Kailali som gränsar till Indien. Projektet går dels ut på att stärka dövföreningen, dels att ge råd, stöd och tips i arbetsmarknads- och skolfrågor. DT får en pratstund med Jonas Brännvall som sitter i Nepalgruppen sedan 14 år tillbaka och är sammankallande. I arbetsgruppen sitter också Daniel Andreasson, Christina M. Karv och Maria Rudin.

Jonas Brännvall har under sina år sett vilka framsteg DAOK gjort. Tidigare hade de inte något kontor utan allt “fanns i en låda” som han uttrycker det. Nu har de en lokal. Ett annat glädjetecken är att en dövskola för yngre elever har öppnat i Dhangadhi.
– Vi kan på senare tid se hur den lilla dövskolan har vuxit och tagit emot allt fler elever. De ger tvåspråkig undervisning på nepalesiskt teckenspråk och nepali, berättar Jonas Brännvall. Men tyvärr har pandemin drabbat skolans elever hårt. På grund av nedstängningarna i landet har de inte kunnat gå i skolan utan fått stanna hemma.
– Alla elever har inte återkommit och en del elever som kommit tillbaka har tappat kunskap och glömt teckenspråk, säger Jonas Brännvall och tillägger att det finns ett mörkertal. Det är att döva barn går inte i skolan alls, eller i en skola tillsammans med hörande elever. Skolan arbetar nu med att söka statliga pengar så att de kan ta emot fler elever och bygga ut sitt elevboende då de är trångbodda.

SDF:s Nepalgrupp ska åka till landet i november och tillsammans med DAOK och MyRight planera för en ny femårsperiod. Målet är att kompetensutveckla DAOK så att det blir som ett nav och i sin tur kan utveckla och stärka andra distriktsorganisationer för döva i provinsen Kailali. Projektet ska fortsätta jobba med arbetsmarknads- och skolfrågor. Målet är att döva ska bli självförsörjande genom utbildning och arbete. Frågor som jämställdhet och döva kvinnor ska också lyftas under nästa period.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


LÄS OCH SE MER: Här finns alla artiklar och inslag om SDR:s 100-åriga historia som DT tidigare publicerat

Uppdaterad: 2022-09-21

Publicerad: 2022-09-21