2021-11-04

Stockholms Dövas Förening har återigen över 1.000 medlemmar

Dövas hus i Globen.FOTO: STOCKHOLMS DÖVAS FÖRENING

Sveriges största dövförening, Stockholms Dövas Förening, har gjort en lyckad kampanj. Nu är antalet medlemmar återigen över 1.000. DT frågar varför de tror sig ha lyckats och vad de har för tips till andra dövföreningar.

Stockholms Dövas Förening (SDF) initierade en satsning på medlemsvärvning i början av september. De hade som mål att antalet medlemmar skulle öka med minst 5 procent från fjolårets nivå. Satsningen blev lyckad. I slutet av oktober var målet uppnått. Just nu har de 1.023 medlemmar (varav 113 helt nya medlemmar som inte varit medlemmar år 2020).

Elsa Brunemalm, till vardags SDF:s intressepolitiska sekreterare med ansvar för föreningens kommunikation, är ansvarig för medlemsvärvningskampanjen. På frågan om vad SDF tror att det beror på att de lyckats med kampanjen, svarar hon att det är flera faktorer som spelat in. Dels är det SDR:s nationella medlemskampanj som bidragit (den startade också i september) och dels för att SDF satsar på synlighet, transparent kommunikation, medlemsaktiviteter och intressepolitiskt arbete. Och så har de engagerade medlemmar som hjälpt till med att värva medlemmar.

Vad har ni för tips till andra dövföreningar som vill värva nya medlemmar?
– Dövrörelsen är i en förändring nu. Tyvärr är det inte lika självklart idag som tidigare varför medlemskap i den lokala föreningen är så viktigt. Därför är det ännu viktigare att vi berättar hur viktigt SDR och dess lokala föreningar är för att dövsverige ska frodas och må bra. Kommunikation med befintliga och potentiella medlemmar är A och O, uppger Elsa Brunemalm.

– Vi vill alla självklart få fler medlemmar men det är också viktigt att tillvarata de medlemmar som faktiskt redan finns. Vad vill de, varför är de medlemmar och hur kan vi främja dem på bästa sätt? Det är viktigt att varje förening vågar och vill fundera kring dessa frågor.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


Mer om SDF:s och SDR:s medlemskampanj

SDF:s värvningskampanj är över, men man kan fortfarande bli medlem till halva priset i år. Läs mer här eller ta del av SDR:s nationella kampanj här. Den går ut på att om man blir medlem i år, så får man gratis medlemskap 2022. Det är för de personer som aldrig varit medlemmar i en dövförening tidigare eller varit medlemmar fram till den 31 december 2018 men pausat sedan dess.

 

Uppdaterad: 2021-11-15

Publicerad: 2021-11-04