2012-10-04

Stockholm startar gymnasium för döva

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Kommunen Stockholms stad startar en gymnasieverksamhet för döva och hörselskadade nästa år.

Kommunen Stockholms stad startar en gymnasieverksamhet för döva och hörselskadade nästa år. Därmed ses den som en konkurrent till riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro.

Trots att Stockholm har tre grundskolor för döva och hörselskadade har huvudstaden i dagsläget ingen gymnasieskola för målgruppen.
Det innebär att de får välja mellan riksgymnasiet för döva/hörselskadade (RGD/RGH) i Örebro och att gå integrerat. Men Stockholms stad ändrar på detta i och med att de startar en gymnasieutbildning för döva och hörselskadade 2013.

Anna Kain Wyatt, ordförande för Unga Hörselskadade (UH), är positiv till kommunens initiativ.
– Jag tror att man kommer att kunna fånga upp många som väljer att gå integrerat men inte klarar av det och då kunna ge dem bättre förutsättningar, säger hon.
Henrik Sundqvist, ungdomskonsulent hos Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR), berättar att SDUR:s medlemmar blev entusiastiska när de fick veta att det skulle finnas ett alternativ till RGD/RGH.
– Det är viktigt att döva ungdomar precis som hörande får flera valmöjligheter, säger Henrik Sundqvist.

Frans Schartaus gymnasium på Södermalm är den skola som ska ha döv-/hörselklasser. Det maximala elevantalet i varje klass är 16. Fyra program erbjuds: samhällsvetenskap, naturvetenskap, handel och administration och ekonomi. Elever som vill ha undervisning på teckenspråk får ha tolk. Om antalet döva och hörselskadade inte uppgår till 16 i en klass fylls det på med hörande. Henrik Sundqvist förutsätter att undervisning i så fall sker på dövas och hörselskadades villkor. Stockholms stad räknar med att ha omkring 10-20 elever nästa år.
Om Frans Schartau blir populärt för döva och hörselskadade kan så många som 60-100 gå där om några år. Ljus- och ljudmiljön i skolan uppges vara god. Pedagogerna ska ha döv- och hörselkompetens. De elever som kommer från andra kommuner i Stockholms län än Stockholms stad ska också kunna få välja Frans Schartau. Det är dock inte hundraprocentigt klart. Samtal förs med kranskommunerna.

Utredningen ”Likvärdig utbildning – riksrekryterande utbildning för vissa elever med funktionsnedsättning” föreslår att RGD/RGH görs om till RGT, riksgymnasiet för tvåspråkiga. Därför kan Frans Schartau vara ett alternativ för hörselskadade elever som inte är tvåspråkiga, enligt Stockholms stad.
Anders Adamson, rektor och samordnande chef för RGD/RGH, berättar att han och hans kollegor precis i dagarna har fått reda på att Stockholm startar en gymnasieutbildning för samma målgrupp som de själva har.
– Så klart är det en konkurrent. Att bli konkurrensutsatt innebär säkert bara vinster för eleverna. Vi precis som våra konkurrenter måste visa att vi är det bästa alternativet, vilket innebär att alla aktörer måste jobba hårt för att utveckla sina verksamheter, säger Anders Adamson. RGD och RGH kommer alltså att slåss om elever som bor i Stockholmsområdet och Göteborg, där det nämligen redan finns en gymnasieskola med hörselklasser, Katrinelundsgymnasiet.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-10-04