2015-01-22

Statssekreterare: Tillgången till teckenspråk är väldigt viktig

||

Jonna Delverts dokumentär nådde regeringen.

Hallå där, Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Vad tycker ni om Jonna Delverts dokumentär om hur hon och hennes skolkamrater upplever tvåspråkigheten på Birgittaskolan?
  – Vi tycker att det är jättebra att de gjorde en kritisk granskning av sin skola och berättade hur vardagen ser ut för dem i skolan och hur undervisningen fungerar.

Vad tycker ni om att de har lärare som inte kan teckenspråk så bra?
– Tillgången till teckenspråk är väldigt viktig. Vi har fått ett öppet brev av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). Brevets innehåll tycker vi är allvarligt. Vi kommer att kalla SDR, SDUF, Birgittaskolan, Jonna Delvert, Specialpedagogiska skolmyndigheten och eleverådsrepresentanter till ett rundabordssamtal. Vi vill få en lägesbeskrivning och lyssna på vad de har att berätta. Birgittaskolans rektor får sedan tala om hur denna tänker gå vidare.

När blir mötet av?
– I vår.

SDR och SDUF säger att diskrimineringen av teckenspråkiga elever måste upphöra. En av de åtgärder som förbunden vill se är att krav på teckenspråkskompetens införs för att få behörighet att undervisa på teckenspråk, för enbart krav på ämneskompetens räcker inte enligt dem. Kan det bli aktuellt med ett sådant krav?
– Det vet jag inte om vi i regeringen kan göra. Vi måste först ta reda på vad regeringen respektive berörda myndigheter får och kan göra i de här frågorna*.

Något du skulle vilja tillägga?
– Jag vill upprepa att tillgången till teckenspråk är viktig och att det är viktigt att vi hittar bra lösningar för det här. Själv läste jag teckenspråk i gymnasiet i Vänersborg (Birger Sjöbergsgymnasiet). Jag kanske kommer att använda teckenspråk på mötet (rundabordssamtalet) i vår.


* I Sverige får en ansvarig minister inte detaljstyra en myndighet.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2015-01-22