2013-06-12

Startskott för Döv Expo

FOTO: NICLAS MARTINSSON

Det till viss del USA-inspirerade arrangemanget Döv Expo och Konferens börjar i dag.

Deaf Expo är ett väl etablerat arrangemang som äger rum runt i USA varje år. Det drar tiotusentals besökare. Nu finns en svensk version också. “Vi tänker anordna det vartannat år”, säger arrangör Per-Thomas Örlegård. 

I dag gick startskottet för Döv Expo & Konferens på Stadionmässan i Malmö. Över 20 företag och organisationer ställer ut. Att besöka deras montrar kostar ingenting precis som Deaf Expo i USA. De som vill konferera får däremot betala. Då får de ta del av sex olika föreläsningar.

– Ja, vi har till viss del låtit oss inspireras av Deaf Expo. Samtidigt kan man inte jämföra det här arrangemanget med det amerikanska, som ju är jättelikt och lockar tiotusentals besökare. Det här är det första, och vi tänker arrangera det vartannat år. Jag tror att det blir större och större varje gång vi anordnar det, säger Per-Thomas Örlegård, verksamhetsledare vid Döviana, som står bakom Döv Expo & Konferens.

Döv Expo & Konferens är två dagar långt. Drygt hälften av utställarna finns också kvar på fredag, lördag och söndag. Detta eftersom SDR:s kongress äger rum i samma lokaler. En röd tråd löper genom hela arrangemanget: språk och kultur. Och målet är att döva ska ha rätt att leva det liv de vill, enligt Per-Thomas Örlegård.

En av de tre föreläsningar som de drygt 200 konferensdeltagarna i dag bjöds på handlade om hur den europeiska flygplanstillverkaren, Airbus, drog nytta av att ha döva medarbetare. Bruno Kahne höll i den genom Skype. Han skulle ha varit på plats, men flygledarstrejken i Frankrike gjorde att hans resa till Malmö ställdes in.
– Snacka om ödets ironi! sa en deltagare.

Det som Airbus fått lära sig av döva är bland annat vikten av ögonkontakt. Om man har det, så kan man inte ljuga så lätt.
– Ögonen ljuger aldrig, sa Bruno Kahne.
Och eftersom döva många gånger inte kan lyssna och anteckna samtidigt, så har de en förmåga att komma ihåg vad de och deras kollegor pratat om, och till och med hur mötesrummet såg ut. Det är något som hörande fått lära sig av döva: de minns bättre vad samtalet handlade om, utan att behöva skriva ner vad som sades.

De två andra föreläsningarna var Harlan Lane, som tillsammans med svenskamerikanen Ulf Hedberg hade gett ut den här boken, och Tomas Kold Erlandsen som föredrog om begreppet Castberggårdssyndromet. DT har recenserat hans bok. Läs mer här.

Per-Thomas Örlegård är jätteglad över att Döv Expo och Konferens rönt uppmärksamhet i media. Den här TT-artikeln har publicerats i över 20 dagstidningar. Och lokalradion tog upp arrangemanget i morse.
– Vi önskar dock att fler politiker kom hit. Nästa gång hoppas vi på fler viktiga beslutsfattare bland deltagarna, säger han.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-06-12