2015-06-10

Språkrådet lanserar webbsida om teckenspråkets grammatik

Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen har lanserat en webbsida som presenterar en grundläggande beskrivning av det svenska teckenspråkets grammatik. Där kan man bland annat läsa om hur teckenspråket är uppbyggt, grammatik och formförändringar. Materialet består också av filmer med beskrivning och exempel från svenskt teckenspråk. “Vi vill att beskrivningen ska kunna läsas av människor som är språkintresserade och som vill veta mer om teckenspråkets grammatik. Dessutom kan materialet användas i utbildningssammanhang”, säger Sebastian Embacher, språkvårdare i svenskt teckenspråk vid Språkrådet.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2015-06-10