2015-02-18

Spelproblem hos döva och hörselskadade undersöks

||

Örebro universitet har fått 300 000 kronor för sin forskning.

Enligt Örebro universitet så visar en undersökning att ungdomar med funktionnedsättning i större grad spelar om pengar än vad deras hörande jämnåldriga gör.

Forskarna från folkhälsovetenskap vid Örebro universitet erhållit cirka 300 000 kronor från Folkhälsomyndigheten för att se om detta problem också finns hos döva och hörselskadade ungdomar.
– Vi vet att det här är en högrisksgrupp för ohälsa och ogynnsamma levnadsvanor, säger Krain Fröding, universitetslektor vid Örebro universitet.
Hon säger vidare att döva och hörselskadade ungdomar inte alltid får den skolgång de har rätt till, vilket kan leda till sämre studieprestation och därmed större svårigheter att få arbete. Nu vill de undersöka hur det är med spelproblem i den här gruppen.

Bidraget som Örebro universitet erhållit ska användas till en pilotstudie där de ska undersöka om spelproblemen är större hos döva och hörselskadade än vad det är i den hörande gruppen. Forskarna i pilotundersökningen vill se vilka risker och skyddsfaktorer som finns och motarbeta de problem som eventuellt kan dyka upp.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-02-18