2015-02-09

Snart kan du mejla på teckenspråk

||

Teckenmail – nytt projekt från SDR.

Sveriges Dövas Riksförbunds helägda aktiebolag, SDR Tecken, driver ett nytt projekt: Teckenmail. Idén är att teckenspråkiga medborgare ska kunna kontakta myndigheter och företag på teckenspråk.

Post- och telestyrelsen (PTS) anordnade en innovationstävling i höstas vars tema var ”Nåbar för alla”. SDR Tecken var en av vinnarna. Med start i januari 2015 driver företaget projektet Teckenmail som är en vidareutveckling av SDR:s tidigare projekt, Text till teckenspråk. Det var att teckenspråkiga medborgare kunde få svenska texter översatta till teckenspråk.
Nu tar SDR Tecken fram en helt ny funktion för teckenspråkiga. Det är att man kan ställa frågor till en myndighet eller företag på teckenspråk genom att klicka på en särskild ruta på deras sajt. Frågorna skickas till Teckenmail som översätter från teckenspråk till svenska och sedan sänder text till myndigheten eller företaget. De ger ett skriftligt svar och skickar sedan det vidare till Teckenmail som översätter det till teckenspråk. När översättningen är gjord får den teckenspråkiga mottagaren en länk med en videofil.
– Det betyder att teckenspråkiga kan kontakta myndigheter och företag 24 timmar om dygnet på sitt språk. Man behöver inte vänta på att ringa när de har telefontider utan man kan skicka teckenspråksvideo mitt i natten om man så vill, säger Markus Ström, ordförande för SDR Tecken.

I nuläget är det klart att kommunerna Huddinge och Upplands Väsby, belägna i Stockholms län, deltar i projektet. Någon gång före sommaren 2015 ska man kunna kontakta dem på teckenspråk.
– Flera myndigheter har visat intresse för Teckenmail. Vi väntar och ser om de bestämmer sig för att vara med i projektet, säger Markus Ström.
Även företag kan delta under förutsättning att de är villiga att betala för översättningsarbetet. Det är lättare att få den offentliga sektorn att stå för kostnaden för man kan hänvisa till språklagen och säga att man har rätt att få myndighetsinformation på sitt språk. 
Hur snabbt man får svar är upp till företaget eller myndigheten. Men själva översättningsarbetet ska oftast ta upp till 24 timmar. 
Projektet är 13 månader långt och sträcker sig fram till februari 2016.
– Teckenmail ska inte vara synonymt med ”hjälpservice” – att vi hjälper döva utan de har faktiskt rätt att få myndighetsinformation på sitt språk, säger Markus Ström.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2015-02-09