2013-06-28

Snart kan dövblinda facebooka

Post- och telestyrelsen (PTS) ska ta fram en app som gör att personer med dövblindhet kan använda Facebook. Det sociala mediet har enligt PTS ett komplext gränssnitt. Därför behövs anpassningar, till exempel förstpringsprogram och punktskriftsdisplay. PTS har som mål att appen ska vara klar någon gång under våren 2014. När den väl är färdig kommer den att vara i drift i ett år. PTS har ett avtal med företaget Atea, som utvecklar appen på PTS uppdrag. Det avtalet kan förlängas med tre år. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-06-28