2012-02-01

SMS 112-tjänsten blir nu permanent

Tidigare bedrev SOS Alarm, i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS), en försöksverksamhet kring SMS 112. 2 200 personer anmälde sig under försöksverksamheten, som startade 2007, till SOS Alarm för att aktivera tjänsten. Nu är verksamheten permanent. ”Vi arbetar för en ökad trygghet för alla i samhället”, säger Gunnar Bergström, ansvarig för nödnumret 2012 vid SOS Alarm. SMS 112-tjänsten är endast öppen för döva, hörselskadade, vuxendöva och talskadade. Man måste registrera sig på sosalarm.se/sms112  i förväg för att kunna använda tjänsten.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-02-01