2015-09-02

Anna, 97, beviljas plats på vårdboende i Malmö

||

Skurups kommun backade efter dom i förvaltningsrätten.

Kommunen backar efter dom i förvaltningsrätten. Anna beviljas plats på särskilt boende i Malmö.

Anna Edenås, 97, hemmahörande i Skurups kommun, kände tidigare i år att hennes hälsa inte är som den varit. Synen hade försämrats så till den grad att hon har svårt att kommunicera med hemtjänsten och hon kände sig alltmer isolerad. Därför ville hon flytta till ett särskilt boende i Malmö, Lindängelund, där det finns personal som kan teckenspråk 24 timmar om dygnet. Lindängelund har dessutom en plats ledig. Men Skurup kommun har nekat henne plats där två gånger om. De ansåg att hennes behov var fullt tillgodosedda. Kommunen hade bland annat ordnat med hemtjänst tre gånger om dagen och trygghetslarm, samt kontaktperson.

Hon överklagade kommunens beslut och ärendet gick upp i förvaltningsrätten i Malmö. Och rätten gav henne rätt. De konstaterar i sin dom att Anna Edenås lever ensam och isolerad, att hon inte får språklig och social stimulans på sitt eget språk, och att hennes vardag därmed blivit starkt begränsad.
För att hon ska ha en skälig levnadsnivå har Edenås ett behov av att vistas i en teckenspråkig boendemiljö där hon ges möjlighet att bryta sin isolering och få uppleva trygghet, social stimulans och gemenskap med andra döva, menade Förvaltningsrätten.

Nu har Myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg i Skurup beviljat Anna Edenås plats i Lindängelunds vårdboende.
– Förvaltningsrätten slår i sin dom fast att Anna Edenås har rätt att få sina behov tillgodosedda. Nämnden bedömer inte att vi kan ge henne den omsorg hon behöver i Skurup, utan beviljar henne plats i det särskilda dövboendet i Malmö, säger Jessica Möller (S), ordförande i nämnden i en kommentar till Ystads Allehanda.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-09-02