2024-03-19

SKUR är på återgång

T.v: SKUR:s interimsstyrelse före den 1 mars 2024. FOTO: Skånes Dövas Ungdomsråd T.h: SKUR:s logga. FOTO: Skånes Dövas Ungdomsråd

Skånes Dövas Ungdomsråd har varit vilande i åtta år, men återbildas den 1 mars 2024. Izabella Vasileuski är bland de som ingår i interimsstyrelsen.

Ni startar upp SKUR igen. Hur kommer det sig?
– Jag tror idén började växa när allt fler unga flyttade till Skåne, berättar Izabella Vasileuski. Fler ungdomar från teckenspråkiga grundskolor i Skåne har blivit mer aktiva hos Malmös fritidsgård på sistone också. Vi visste att Skåne behövde ett ungdomsråd som kör kul aktiviteter för målgrupperna 6-12 år, 13-17 år och 18-35 år.

– Jag åkte då till SDUF:s förbundsstämma i november 2023 och började prata lite om SKUR. Under förbundsstämman fick jag mycket stöd och motivation av andra ungdomsklubbar. SDUF gav också mycket stöd och uppmuntran kring att återbilda SKUR. Det blev sedan snabbt beslutat att vi ska återbilda SKUR och här är vi nu! Det är också värt att nämna att SKUR har funnits sedan 1986, därför känns det extra roligt att kunna återupprätta föreningen.

Hur har responsen varit? Har en ungdomsklubb i Skåne varit efterlängtad?
– Vi har fått fantastiskt bra respons av många! Många positiva kommentarer, lyckönskningar och mycket stöd från andra föreningar. En ungdomsklubb i Skåne var absolut efterlängtad då många unga bor i Skåne. Det var på tiden.

Vad har ni för visioner för SKUR framöver?
– “SKUR är den naturliga mötesplatsen för unga döva och hörselskadade i Skåne, där varje möte ger en möjlighet till berikande erfarenheter och teckenspråket ger liv åt vår gemenskap” är vår vision. Vi vill naturligtvis att SKUR blir en självklarhet för döva och hörselskadade ungdomar i Skåne. Att planera många roliga aktiviteter för olika målgrupper i hela Skåne, och bli ett stabilt och självständigt ungdomsråd är vad vi vill. Vi har bara börjat, så vi ser fram emot vad framtiden har att erbjuda för SKUR! Den som bor i Skåne är välkommen till årsmötet den 1 mars 2024.

Mer information finns på Instagram: @skur1986.

Reds anm: Denna artikel publicerades i papperstidningen i februari, sedan den skrevs har SKUR haft sitt årsmöte och därmed officiellt återbildats.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-03-19

Publicerad: 2024-03-19