2014-05-28

Skådespelarstudenterna tar examen i dag

FOTO: NICLAS MARTINSSON||

 

“Det känns konstigt”, säger studenterna.

 De sju nordiska studenterna har gått Stockholms dramatiska högskolas treåriga skådespelarutbildning på teckenspråk. I dag tar de examen. 
  – Det är svårt att förstå att de slutar, säger Lars Otterstedt, adjunkt i scenisk gestaltning. 

Studenterna kommer från fyra länder. Danmark (en student), Finland (två), Norge (en) och Sverige (tre). De har på tre år fått lära sig allt från dans och rörelse till teckenspråksgestaltning. Den här våren var de med i pjäsen “Venus” på Orionteatern som en del av utbildningen.
– Tiden har gått otroligt fort. Det betyder alltså att vi har haft väldigt roligt, säger Niklas Andersson leende, en av studenterna.

Adjunkt Lars Otterstedt har svårt att förstå att studenterna tar examen i dag.
– Det är blandade känslor. Jag känner både glädje och vemod. Jag är stolt över att studenterna har genomfört utbildningen och att Stockholms dramatiska högskola har kunnat erbjuda den här utbildningen, säger han.
Senast Sverige hade en skådespelarutbildning på teckenspråk var 1993. Tre år senare tog tre nybakade studenter examen vid Teaterhögskolan (i dag Stockholms dramatiska högskola): Lars Otterstedt, Mette Marqvardsen och Carlos Müller.

Nu tar den andra kullen skådespelarstudenter examen. De kommer dock inte att skiljas åt i dag eftersom de ska spela teater under Dövas nordiska kulturfestival i Åbo vid månadsskiftet juli/augusti. De börjar repetera efter midsommar. Något abrupt slut är det alltså inte tal om.
Med start januari nästa år ska alla de tre svenska studenterna arbeta på Riksteaterns Tyst Teater i minst ett år. Niklas Andersson börjar dock jobba hos dem redan i höst. Han har en av rollerna i föreställningen “Bröderna Marx”.

Stockholms dramatiska högskola (STDH) ska eventuellt starta en ny skådespelarutbildning på teckenspråk år 2018. Tanken är att döva och hörande teatertalanger antas samtidigt och går vissa kurser tillsammans. Högskolan antar nya aktörsaspiranter vartannat år. 2011 började de sju döva utbildningen. Det året antogs inga hörande. På så sätt blev det ett litet glapp. Önskvärt var att både döva och hörande skådespelarstudenter hade mer utbyte av varandra.
– Vi planerar också att anordna kortare kurser på teckenspråk, säger Christina Edenås, utbildningssamordnare.
Vilka de är, är ännu inte klart. Den här våren erbjöd STDH en kort kurs för yrkesverksamma: tv på svenskt teckenspråk.


I Dövas Tidning nummer 4, som är ute i slutet av juni, berättar vi mer om vad de sju skådespelarstudenterna ska göra efter examen.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-05-28