2013-05-15

Sexuella trakasserier på dövskola

Det kom ett brev till redaktionen, från några f.d. elever i dövskolan.
De skriver om hur de har utsatts för sexuella trakasserier av skolpersonal under skoltiden. De berättar om att de tagit upp det med skolledningen, och fått vetskap om några halvhjärtade åtgärder från skolledningens sida, men därutöver har inget hänt. 
De skriver:
  ”Flera i skolpersonalen har också pratat öppet om sex, kommenterat våra kroppar. Vi var ofta bara 7-10 år gamla. Vi har idag insett att man influerat sexuella uttryck och en ”ok-känsla” i att kommentera andras kroppar redan som barn. Vi har sedan barnsben fått en alltför tidig medvetenhet om sexualitet och om hur vi ser ut. Några av oss har dessutom blivit utsatta för sexuella övergrepp hemma, och sen när vi kommer till skolan så utsätts vi för ännu mer sexuell exponering. Tyvärr har tiden passerat, ingen polisanmälan kan göras idag men vi hoppas att detta brev kan leda till att man vaknar upp och har bättre och strängare kontroll inom dövskolan.”
Brevskrivarna har skickat sitt brev till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som kommenterar det så här:
  “Innehållet i brevet berör oss djupt. Övergrepp mot barn får aldrig förbises. Vi kan försäkra att vi idag är oerhört observanta på barns berättelser. Så snart minsta misstanke finns så utreds händelsen internt. Bekräftas misstankarna polisanmäls händelsen. Anonyma beskrivningar har vi inte möjlighet
att utreda vidare, vi uppmanar därför brevskrivarna att ta kontakt med myndigheten igen om det finns önskemål om att få klarhet”, skriver Annika Ågebrant, informationschef vid SPSM.

Uppdaterad: 2013-05-15

Publicerad: 2013-05-15