2015-02-06

Servicecenter i Örebro fyller ett år

||

Har stora framtidsplaner.

I februari förra året slog det kommunala servicecentret i Örebro upp sina portar. Där arbetar två teckenspråkiga kommunvägledare, Camilla Högberg och Tommy Krångh. I november 2014 fick de ett glädjande besked: ytterligare 500 000 kronor för att kunna utöka den teckenspråkiga verksamheten. DT besökte servicecentret ett år senare.

Den här gången är det bara Tommy Krångh som intervjuas eftersom kollegan Camilla Högberg är hemma med sjukt barn.
Deras huvudsakliga syfte med servicecentret är att erbjuda hjälp och stöd på teckenspråk. Till exempel kan man få hjälp att översätta en text till teckenspråk, söka försörjningsstöd, få juridisk hjälp och överklaga beslut hos myndigheter.

Vad man behöver hjälp med är väldigt brett, förklarar Tommy. De hjälper med det mesta. De tydliggör, tipsar hur man ska gå tillväga och förklarar hur man gör det enkelt. Det är ofta de mest utsatta i dövsamhället som kommer hit och får stöd. Till exempel har inte teckenspråkstolkarna något ansvar att se till att tolkanvändarna förstår det tolkarna förmedlar. Då finns risken att tolkanvändarna går miste om viktig information. Då kan man komma till servicecentret och få informationen förklarad på teckenspråk. Tommy Krångh betonar också att det är upp till medborgaren själv hur mycket stöd hen vill ha av servicecentret.
– Vi hjälper dem till självhjälp, säger han.

Tommy Krångh berättar att de kan ha allt mellan en och åtta besökare varje dag. Under året har de genom mail, sms, telefon och besökare haft cirka tusen ärenden. De flesta som kontaktar dem är privatpersoner, men det händer också att personer från olika föreningar och organisationer kontaktar centret. De räknar med att behovet kommer bli större och därför planerar de att anställa två nya medarbetare som ska syssla med dessa frågor.

Tack vare bidraget de fått på 500 000 kronor är det möjligt att göra andra förändringar på centret. Till exempel ska Tommy Krångh börja jobba som utvecklingsstrateg. Då planerar han bland annat att göra verksamheten till ett självständigt teckenspråkigt servicecenter med medarbetare från alla myndigheter. Idag består centret av flera grupper, men de har som mål att göra det till ett teckenspråkigt center. Då får servicecentret kompetens från alla håll, allt från Migrationsverket till Försäkringskassan. Han tror att det kan ta cirka ett till två år tills det blir klart.
– Det blir bekvämt för döva att ha ett gemensamt ställe att gå till, säger han.

Han berättar också att de planerar att bilda en webbchat på Örebro kommuns hemsida. Om det är en text man inte förstår kan man klicka på webbchat och få hjälp live på teckenspråk. Därför ska de ha ett ettårigt projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen för att utbilda ett antal kommunvägledare med inriktning webbchatt.
– Vi planerar att börja med den tjänsten i höst, säger han.

Han berättar vidare att de fått otroligt mycket positiv feedback att de gör ett väldigt viktigt jobb för många människor. Den viktigaste insatsen är att man ska få tänka, ”jag kan själv” och möjligheten att kunna få fråga på sitt egna språk. Den rättigheten borde man ha fått för längesedan.
– Det är en viktig känsla för många som kommer hit, avslutar han.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2015-02-06