2015-01-28

Seriebok om dövas historia släpps

||

Viktor Jäderlund ligger bakom boken.

I dagarna släpps serieboken Seger av Viktor Jäderlund. Huvudpersonen är Peter, döv född 1948. Han berättar om olika dövhistoriska händelser som är av avgörande betydelse för döva i dag. 

Peter låter läsaren kastas bakåt i tiden, till teckenspråkets guldålder på 1700-talet i främst Frankrike. Sedan får läsaren vandra genom de olika tidsepokerna. Till exempel får denna veta om den internationella lärarkongressen i Milano 1880, som beslöt att teckenspråk inte skulle användas i undervisningen för döva, och sedan hur döva återfick rätten till teckenspråket.
Varför är Peter född just år 1948?
– Peter har döva föräldrar. 1953 togs ordet dövstum bort (Skolöverstyrelsen beslöt att det ordet inte längre skulle användas). Redan som liten såg han sina föräldrar jubla över detta. Sedan är 1948 en bra årgång för Peter får bland annat se att oralismen finns kvar till viss del och att teckenspråket blev erkänt av riksdagen som dövas första språk 1981, säger Viktor Jäderlund.

Seger är en del i Sveriges Dövas Riksförbunds och Sveriges Dövas Ungdomsförbunds projekt, Dövstudier för alla. Inom kort finns den att köpa i bokhandeln på nätet.


DT recenserar serieboken Seger i papperstidningen Dövas Tidning nummer 1 som är ute från och med den 26 februari.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2015-01-28