2016-10-09

SDUF:s styrelse fick ansvarsfrihet – Laith Foad Fathulla ny ordförande

||

Den här helgen hade Sveriges Dövas Ungdomsförbund förbundsstämma i Stockholm och även en 50-årsjubileumsfest. I våras gick de ut med informationen om att de hade underskott förra året (drygt 1,1 miljoner kronor. Det motsvarade 58 procent av omsättningen). Informationen fick bland annat Stockholms Dövas Ungdomsråd att skicka ett öppet brev till ungdomsförbundet i slutet av maj där de frågade hur det kunde komma sig att förlusten var så stor. Läs mer om det stora underskottet här.

Huvudfrågan under stämman var om styrelsen skulle få ansvarsfrihet eller inte. Under lördagen fick de avslag av ungdomsklubbarna. Att inte få ansvarsfrihet kan ses som en skarp markering att man inte är nöjd med styrelsens arbete eller att medlemmarna och deras organisationer vill att styrelsen ska lösa eventuella problem innan de beviljas ansvarsfrihet. Men under söndagen togs frågan upp igen efter att vissa medlemmar uttryckt önskemål om att göra en ny omröstning på söndagen.
– Efter den första omröstningen på lördagen var det några från ungdomsklubbarna som frågade oss vad begreppet egentligen betydde och att de var tvungna att rösta under stressiga omständigheter på lördagen. Därför togs frågan upp igen under söndagen och mötets ordförande, Eva Norberg, förklarade ordets definition för ombuden från alla ungdomsklubbar. Därefter gjordes en ny, sluten omröstning. Då revs det tidigare beslutet och SDUF fick ansvarsfrihet, berättar Erdem Akan, vice ordförande för SDUF.

Vidare berättar han att de ser en positiv utveckling hos SDUF trots miljonunderskottet. Till exempel har de ett stabilare kansli med nya rutiner, bland annat när det handlar om ekonomifrågor och två nya ungdomsklubbar har tillkommit: Jönköping och i Uppsala. Och flera projekt är på gång inom förbundet.
– Vi ser fram emot att organisationen ska växa, bli större och starkare, säger Erdem Akan.

Alla sju i den nuvarande styrelsen slutar. Vid stämman har en helt ny styrelse valts. Den består av:

Laith Foad Fathulla, ordförande
Daniel Littorin
Jonna Delvert
Stine Venseth
Pernilla Nilsson 
Viktor Jäderlund
Josefina Andersson

MOA GÄRDENFORS
redaktionen@dovastidning.se

 


SDUF kommer att utge en 300 sidor tjock jubileumsbok om sin 50-åriga historia i december. DT kommer att rapportera om den. Håll utkik. 

 

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2016-10-09