2016-10-09

SDUF går med minus 2015

Den här texten var tidigare publicerad i papperstidningen nummer 4 2016. 

I våras gick Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) ut med informationen om att de hade underskott förra året (drygt 1,1 miljoner kronor. Det motsvarade 58 procent av omsättningen). Informationen fick bland annat Stockholms Dövas Ungdomsråd att skicka ett öppet brev till ungdomsförbundet i slutet av maj där de frågade hur det kunde komma sig att förlusten var så stor.

Ordförande Mia Modig förklarar för DT att det är flera faktorer som ligger bakom underskottet. Här är de olika orsakerna: man har inte haft en tillräckligt god kostnadskontroll inom förbundet och det har skett personalförändringar inom kansliet. Vidare var det tidigare SDR som skötte ungdomsförbundets ekonomi. Nu har SDUF en egen ekonomiassistent. Den övergången var inte smidig. Sedan var 2015 ett intensivt år för SDUF med många aktiviteter. Bl.a. har gratis styrelseutbildning för unga ordnats, språkresa till USA arrangerats och kampanjfilmer om förbundet och civil olydnad tagits fram. En positiv effekt av aktiviteterna 2015 är att två nya ungdomsklubbar ska antas på förbundsstämman i oktober i år. Snart har förbundet 9 ungdomsklubbar.
– Bara det är en otroligt fantastisk utveckling, säger Mia Modig.

När ungdomsförbundsstyrelsen fick reda på underskottet vidtog de ett antal åtgärder. Det var bland annat att stärka rutinerna för att söka externa medel (fonder) och att se över kostnaderna. Styrelsen ska presentera förslag på förbundsstämman om hur ekonomin ska stärkas. Nu ligger det egna kapitalet på 210 000 kr, en minskning med 1,37 miljoner kronor från 2014 års nivå. Mia Modig säger att prognosen för 2016 ser ljus ut tack vare de avsevärt ökade externa medlen och kostnadskontrollen.
– Vi väntas kunna göra ett plusresultat på minst 100 000 kr, säger hon.
SDUF fyller 50 år i år. En festlighet ska äga rum i samband med förbundsstämman men den ska av ekonomiska skäl vara mindre än planerat.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2016-10-09