2012-04-23

SDU blir SDUF

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, tidigare SDU, ändrar sin förkortning till SDUF. 

Anledningen till ändringen är för att ungdomsförbundet inte vill förknippas med Sverigedemokraternas ungdomsförbund, som också kallar sig SDU, vilket skapat förvirring, inte minst på Twitter och andra sociala kanaler där förkortningen nämns.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-04-23