2023-03-07

SDR:s styrelseledamot Romel Belcher tycker…

Under de senaste åren har debatten i samhället blivit alltmer polariserat och det är inte sällan som diskussioner kring olika ämnen slutar med att de inblandade lägren ställer sig i försvarsställning utan förmåga att nyansera situationen.

Något som jag saknar i det svenska dövsamhället är ett diskussionsklimat som innebär att vi vågar distansera oss från oss själva och ta del av andras perspektiv utifrån deras erfarenheter från olika sammanhang. Ofta vill alla tycka till enbart utifrån sina egna erfarenhet och perspektiv, i stället för att stanna till och fundera på hur dessa förhåller sig till andras.

Särskilt detta vill jag lyfta upp; hur villiga är vi att delta i dialog för positiv förändring även när vi inte har någon erfarenhet eller emotionell koppling till någon aktuell situation?

Vad jag syftar på är att vi behöver ha en bättre förståelse för att den egna erfarenheten aldrig kan räcka för att få en nyanserad bild av andra människors livserfarenhet och känslomässiga reaktioner.

Så jag ställer mig den här frågan: Saknar vi förmågan att driva dialog som bidrar till förändring?

ROMEL BELCHER
Styrelseledamot SDR
romel.belcher@sdr.org


Detta är en opinionstext skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds styrelse. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

Alla tidigare publicerade opinionstexter kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2023-03-07