2023-09-21

SDR:s styrelseledamot Maria Hermanson tycker…

Med en höst tar vardagen vid, skolorna öppnar och de flesta jobbar igen. Har du kunnat tanka kraft, träffa vänner och göra roliga saker? Vi mår bra av att träffa andra i olika sammanhang. Här krävs levande mötesplatser med teckenspråksmiljö. Vad menar jag? Jo, att alla barn, ungdomar, vuxna och äldre har tillgång till teckenspråk och teckenspråkiga mötesplatser där svenskt teckenspråk flödar fritt.

I Språklagen (2009:600) står det att det allmänna har ett särskilt ansvar och ska skydda samt främja teckenspråket. Har alla tillgång till naturliga teckenspråksmiljöer? Är det självklart med äldreomsorg på teckenspråk? Självklart med fritidsgårdar på teckenspråk, som även är öppna sommartid? Självklart med levande teckenspråksmiljöer inom grundskolan? På förskolan? På gymnasiet?

Svaret på dessa frågor är NEJ. Fullt teckenspråkiga miljöer är inte självklara och de fåtal som finns får vi inte ta för givet. Vi måste värna om dem och samtidigt skapa ännu flera. Är det självklart att samhället måste ta ansvar och skapa teckenspråkiga mötesplatser? Svaret är JA. För att nå dit krävs det att döva finns med i alla olika beslutande organ och nivåer. Ingenting om oss utan oss! 

MARIA HERMANSON
Styrelseledamot SDR
maria.hermanson@sdr.org


Detta är en opinionstext skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds styrelse. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

Alla tidigare publicerade opinionstexter kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2023-09-21