2023-06-22

SDR:s styrelseledamot Lea Strandberg tycker…

Nyss hemkommen från årets Dövpsykiatridagar i Malmö så är jag orolig över hur Sverige tänker kring jämlik vård för döva. I Sverige finns fyra psykiatriska mottagningar för döva; i Lund, Göteborg, Stockholm samt Örebro. Dock har vi de senaste åren känt av en långsam avveckling och vi befarar att några av mottagningarna kommer att försvinna helt.

Men varför ska döva ha en egen mottagning? Kan döva inte få vård via hörande mottagningar och använda tolk? För att tillgängliggöra och säkerställa en patientsäker vård är det centralt att vårdgivaren samt vårdinrättningen har god kunskap i språk, tolkning och kultur. Forskning visar att vård och behandling som ges på patientens första språk ger bättre resultat och på så sätt blir det en vinst för individen samt samhället.

Vårdgivare inom den ”hörande” vården, konstaterade under tidigt 80-tal, att döva inte fick rätt bedömning eller behandling för sina besvär. Det vore dumt och patientosäkert att avveckla de mottagningar som finns. Här har SDR samt andra intresseorganisationer en viktig roll att spela – Protestera & agera!

LEA STRANDBERG
Styrelseledamot SDR
lea.strandberg@sdr.org


Detta är en opinionstext skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds styrelse. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

Alla tidigare publicerade opinionstexter kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2023-06-22