2024-02-23

SDR:s styrelseledamot Laith Fathulla tycker…

I ett inslag av UR frågade programledaren tre ungdomar om de ingår i döveliten. Två av dem svarade att de inte känner sig delaktiga i dövvärlden och att de avstår från dövelitism. Ledsamt anser jag. Elitism är, enligt mig, exempelvis personer som har samlat på sig meriter via högre utbildning, eller jobbat inom samma bransch länge. Vissa har större befogenhet i sina karriärer. Många av oss ingår i döveliten, mer eller mindre. Några syns inte, medan andra syns mer.

Ärligt – jag ingår i döveliten. Det betyder inte, som inslaget lyfte, att jag följer osynliga regler,
kompromissar med min identitet eller att jag förväntas offra mina värderingar. Det beror inte heller på vem jag umgås med. Tvärtom – det är en myt jag vill skrota.

Är jag en kall dövelitist, som bara engagerar mig i frågor som jag själv brinner för? Det är långt ifrån sant. Där jag står nu är inte en slump, utan är tack vare prestationer och tillit från dövsamhället. Döveliten har privilegier som inte ska tas för givet. Vägarna dit kan vara olika men vi behöver skifta fokus till hur en förhåller sig till sin maktposition, medvetandegör sina privilegier och gör skillnad för allas lika värde.

LAITH FATHULLA
Styrelseledamot SDR
laith.fathulla@sdr.org


Detta är en opinionstext skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds styrelse. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

Alla tidigare publicerade opinionstexter kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-23

Publicerad: 2024-02-23