2024-05-06

SDR:s styrelseledamot Joakim Hagelin Adeby tycker…

Förbundets arbete för en sanningskommission intensifieras. Jag ingår i arbetsgruppen, där vi diskuterar, samlar information och vittnesmål samt följer liknande processer för andra minoritetsgrupper. Vårt arbete har bara börjat, men vi ser redan nu att arbetet är omfattande och brett. Vi har konstaterat att många döva har drabbats av oegentligheter, felaktiga beslut och insatser som inte motsvarat vad som efterfrågades eller behövdes.

Några exempel på berättelser och vittnesmål vi fått hittills gäller skolan, utbildning, arbete och vård. Det skedde ofta i tron att det var bra för oss döva. Men sådant sker fortfarande i vårt samhälle och i vår nutid. Ett av målen i vårt arbete är att staten ska ta sitt ansvar för vad samhället har förorsakat döva. Det kan vara en offentlig ursäkt eller en ekonomisk kompensation. Men i arbetsgruppen jobbar vi med både historia och framtid.

Det är helt verkningslöst om staten inte undanröjer pågående orättvisor och garanterar oss att historiens illgärningar mot döva är något som inte kommer att upprepas. Först när vi har dessa garantier kan vi döva känna oss som trygga medborgare i ett jämlikt samhälle.

JOAKIM HAGELIN ADEBY
Vice förbundsordförande SDR
joakim.h.adeby@sdr.org


Detta är en opinionstext skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds styrelse. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

Alla tidigare publicerade opinionstexter kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-05-07

Publicerad: 2024-05-06