2023-05-04

SDR:s styrelseledamot Hedvig Ledung tycker…

I Norden är jantelagen stark – du ska inte tro du är någon. Du är en del av gruppen och din plats är här hos oss. Vill du lämna gruppen för att göra något annat kan det ses med oblida ögon. Fula känslor, som avundsjuka, missunnsamhet och känsla av att vara i underläge, väcks hos personer i gruppen när ”utbrytningen” sker.

De senaste åren har svenska dövsamhället gett alltmer cred till personer som startat företag, eller skaffat sig framträdande positioner. Tidigare tenderade samhället att kritisera, eller bli avundsjuka på dem som bryter ny mark. Utbrytning sker fortsatt. Fula känslor väcks alltjämt till liv.

Men, vi kan distansera oss mer från jantelagen. Låt oss möta våra fula känslor genom en inre dialog om ”varför känner jag så här?”. Kanske kommer jag till insikten att avundsjukan slagit rot hos mig för jag också vill våga. Vad kan jag då göra för att minska den känslan? Kan vi ta hjälp av varandra? I en liten grupp är det oerhört viktigt att ge varandra cred och boosta varandra. Avundsjuka och känsla av underläge fjättrar oss. Därför undrar jag – vad gör du med dina fula känslor?

HEDVIG LEDUNG
Styrelseledamot SDR
hedvig.ledung@sdr.org


Detta är en opinionstext skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds styrelse. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

Alla tidigare publicerade opinionstexter kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2023-05-04