2012-06-02

Ragnar Veer: “SDR:s framtid är ljus”

FOTO: TOMAS LAGERGREN

SDR har förbundsmöte och jubileumsarrangemang. DT sammanfattar delar av mötet och jubileet.

Det här veckoslutet är intensivt. I torsdags arrangerade SDR en jubileumskonferens eftersom förbundet tidigare i år fyllde 90 år. Nu i helgen har SDR förbundsmöte i Örebro.

Över 200 personer som jobbar med och för döva deltog i konferensen vid Näringslivshuset i centrala Stockholm. Fyra akademiska forskare föreläste. Den första var amerikanen Peter C. Hauser. Han hade tagit reda på om det fanns någon skillnad mellan dövas och hörandes hjärnor. Ett av hans experiment visade att döva var bättre på att fånga upp saker som dök upp i periferin i synfältet. Vidare visade hans studier att döva barn kunde utveckla en god tvåspråkighet.
– Jag vill punktera myten om att teckenspråket förstör talspråksutvecklingen, sade Peter C. Hauser.

Nästa föreläsare var Joseph J. Murray; även han amerikan. Han pratade om Deaf Gain. Det är att det att vara döv ger positiva effekter för omvärlden och att det finns fördelar med att vara döv. Enligt honom handlar Deaf Gain om en omvärderad syn på dövhet. Den är inte bara en hörselnedsättning utan också en form av sensorisk (alla sinnen) och kognitiv mångfald som bidrar till att vitalisera (levandegöra) kollektivet. Föreläsaren gav flera exempel. Ett av dem är anpassad interiör och inredning. Döva vill i regel ha runda bord, bättre och riktade ljus, öppna och luftiga ytor, och kunna se vad som finns runt hörnet, för att undvika att krocka med någon. Allt detta vinner hörande också på.

Gunilla Preisler och Maria Midböe gick ut sist av alla. Deras föreläsning handlade om möjlighet till kommunikation och delaktighet hos ungdomar med cochleaimplantat (CI). De hade intervjuat sju ungdomar med CI; den första generationen barn som fick CI på 1990-talet. Ungdomarna fick sina CI vid mellan 2 och 13 årsålder. De kommunicerade på olika sätt. Vissa talade respektive tecknade enbart medan andra använde både tal och teckenspråk. En ungdom sa att det innebar trygghet att kunna teckenspråk då denne kunde uppfatta allt. Samtidigt saknade ungdomen i fråga att prata med “den riktiga världen”. Därför var det bra att kunna tala och höra.

I går började förbundsmötet. Ombuden kom från hela Sverige. Även representanter från det danskar espektive finska dövförbundet kom. De lyssnade på samma föreläsningar som dagen före. På kvällen ordnade SDR en jubileumsbankett. Som sig borde var förbundsmötesdeltagarna finklädda. Tal hölls. De flesta hade gett pengar till SDR:s jubileumsfond. Dalarnas Dövas Förenings gåva (DDF) var en av dem som stack ut mest: de hade gett 1.922 kronor.
– SDR grundades år 1922, sade Jan Magnström leende, ombud från DDF.

I dag kom ombuden överens om att Dövas dag ska arrangeras i Sundsvall år 2013 och i Hässleholm året därpå. Man diskuterade också om man skulle ha en traditionell ombudskonferens eller ha en konferens som var öppen även för personer som jobbade med och för döva under Dövas dag-helgen. Dövas dag kommer att vara en kongressfråga nästa år. Man ska då bestämma vad Dövas dag är till för. Annars informerade SDR om sina pågående projekt och sitt intressepolitiska arbete. En glad nyhet var att SDR gjorde en vinst på 2,9 miljoner kronor förra året. Intäkterna från Ideella spel-lotteriet var betydande. Därmed kunde SDR förstärka det egna kapitalet.
– Vi kan med gott självförtroende ta SDR in i framtiden, sade SDR:s ordförande Ragnar Veer, som tecknade framtiden som ljus.

I övrigt delade SDR ut jubileumsskriften “SDR 90 år”. Den finns i PDF-format på SDR:s hemsida . I kväll går ombuden och ser visukalen “Fame”. DT har recenserat den .

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-06-02