2022-09-23

SDR:s biståndsprojekt i Sri Lanka

SDR i Sri Lanka. Göran Alfredsson och Kerstin Olsson (i mitten) tillsammans med döva lankeser.

SDR 100 år Trots all turbulens som skett i Sri Lanka på sistone med månadslånga regeringskritiska demonstrationer, presidentens avgång och skyhög inflation, har landet ett starkt nationellt dövförbund. Det berättar Kerstin Olsson som är kontaktperson för SDR:s biståndsarbete i landet.

Projektet har tre mål: utveckling av och stöd till Sri Lanka Central Federation of the Deaf (SLCFD), erkännandet av det lankesiska teckenspråket, och stöd till döva kvinnor i landet genom Deaf Women Association (DWA).

Kampen för att få teckenspråket erkänt har varit lång. 2019 skedde ett genombrott då de två största presidentkandidaterna inför presidentvalet deltog i manifestationen för ett juridiskt godkännande av teckenspråket. Men allt var dessvärre tillbaka på ruta ett när en annan president valdes.
– Underlaget finns dock kvar på regeringsnivå med goda argument om varför teckenspråket ska erkännas, säger Kerstin Olsson. Som förbund har SLCFD varit mycket aktivt och ordnat kurser och workshopar i ämnen som föreningskunskap och ledarskap. Även DWA är en stark sammanslutning, enligt Kerstin Olsson. Landet är långt ifrån jämställt, särskilt döva kvinnor är en utsatt grupp. Pandemin har gjort att planerade resor fått ställas in under 2020 och 2021.

Kerstin Olsson tar upp att det, trots pandemins tragiska utgång, finns en positiv sida. Det är att hon och SDR numera har mer kontakt med döva lankeser tack vare den digitala mötestekniken. I slutet av oktober och i början av november åker Kerstin Olsson och Joakim Hagelin Adeby, vice ordförande för SDR som också är involverade i biståndsarbetet, till Sri Lanka. Ett fullt program är att vänta med både SLCFD och DWA. Bland annat ska de åka till Sri Lankas östkust.

En ny femårsperiod för biståndsarbetet planeras. Målen är fortfarande desamma, men med nya tillägg som till exempel att utveckla landets teckenspråkstolkutbildning. Kerstin Olsson, som har mångårig erfarenhet av biståndsarbete, säger:
– Det ligger mig varmt om hjärtat att döva i hela världen ska ha det lika bra som vi svenskar. 80% av världens döva får ingen utbildning, och endast 1-2% får utbildning på teckenspråk (enligt WFD).

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


LÄS OCH SE MER: Här finns alla artiklar och inslag om SDR:s 100-åriga historia som DT tidigare publicerat

Uppdaterad: 2022-10-10

Publicerad: 2022-09-23