2022-09-22

SDR:s biståndsarbete i Bolivia

SDR på plats i Bolivia. I övre mitten syns Åsa Henningsson, ordförande för SDR, och i nedre mitten syns Lars-Gunnar Möllefors, kontaktperson för SDR:s biståndsarbete i Bolivia. FOTO: SDR

SDR 100 år 2017 fanns bara nio dövföreningar i Bolivia som till ytan är mer än dubbelt så stort som Sverige och ligger i Sydamerikas inland. Nu finns så många som 21 lokala och regionala dövföreningar i landet, t.o.m. i avlägsna stambyar i djungeln. Det berättar Lars-Gunnar Möllefors som är kontaktperson för SDR:s biståndsarbete i Bolivia. Samarbetsorganisationen är det nationella dövförbundet, FEBOS.

Den bolivianska dövrörelsen växer sig allt starkare och den digitala mötestekniken används mer och mer. Kurser i föreningskunskap ges. Men det är inte alla som kan ta sig till den närmsta dövföreningen eller har tillgång till internet. Många döva sitter isolerade hemma, speciellt i små byar där ursprungsfolk bor. En del har det ekonomiskt svårt. Lars-Gunnar Möllefors berättar att några dövföreningar under pandemin haft som system att dela ut matpaket till döva i byar och städer.

Vad har SDR för mål med sitt biståndsarbete i Bolivia? Jo, det ena målet är att få bolivianskt teckenspråk erkänt. Nu är spanska och 36 ursprungsspråk landets officiella språk. Erkännandet av teckenspråket var tidigare inte så långt bort, men så tvingades landets president Evo Morales av militären att avgå efter tre veckors våldsamma protester och anklagelser om valfusk 2019. En ny president valdes in året därpå. FEBOS ger dock inte upp utan kämpar fortfarande. Ett teckenspråkslexikon togs fram 2017, ett steg närmare erkännandet.Det andra målet med biståndsarbetet är att starta en lärarutbildning för både dövlärare och teckenspråkslärare.

Glädjande nog har utbildningen genomförts med cirka 50 döva deltagare. De flesta har valt att bli teckenspråkslärare. Det tredje målet är att starta en utbildning för blivande teckenspråkstolkar, något som är på gång.
– Både döva och hörande går den. Bolivia ligger faktiskt före Sverige då de redan från början välkomnar både döva och hörande tolkstudenter! säger Lars-Gunnar Möllefors som till vardags jobbar som döv teckenspråks- och dövblindtolk i Sverige. Nästa gång han och en representant från SDR åker till Bolivia är i november, något som är efterlängtat då SDR inte kunnat besöka landet under pandemin. En ny projektperiod planeras för 2023-2027. Målen ska i huvudsak vara desamma.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


LÄS OCH SE MER: Här finns alla artiklar och inslag om SDR:s 100-åriga historia som DT tidigare publicerat

Uppdaterad: 2022-09-21

Publicerad: 2022-09-22