2011-09-12

SDR uppvaktade regeringen

NICLAS MARTINSSON

I dag (måndag den 12 september) uppvaktade Sveriges Dövas Riksförbund socialdepartementet. Förbundet vill att regeringen ska tillsätta en utredning – en sanningskommission – om det hundraåriga förtrycket av döva. De vill också att staten ska be om ursäkt.

På Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)-kongressen 2009 beslöts att man ska arbeta för att regeringen ska tillsätta en sanningskommission. Anledningen är att teckenspråket var förbjudet att användas eller inte användes fullt ut i dövskolorna i slutet av 1800-talet och under stora delar av 1900-talet. Istället tvingades döva att tala och läsa läppar.

– Talträningen tog stor plats. Det gav allvarliga konsekvenser för döva i vuxenlivet. Döva var eftersatta på arbetsmarknaden eftersom de fick alltför lite kunskap i skolan då de fick träna envetet på att tala och läsa läppar, sade Gunilla Wågström Lundqvist under uppvaktningen.

Hon sitter med i arbetsgruppen för sanningskommissionen och var en av de fyra som i eftermiddag uppvaktade socialdepartementet. De andra var Liselotte Burvall, ombudsman för sociala frågor hos SDR, Lennart Andersson, historiker från Göteborg, och Britt Karmgård, vice SDR-ordförande.

Barn- och äldreminister Maria Larssons (KD) statssekreterare, Ragnwi Marcelind, och hennes tre kollegor tog emot SDR.

Enligt den skrivelse som regeringen fick av SDR, saknar många döva kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter de har som medborgare på grund av att de blivit kränkta i de statliga skolorna. Det är staten ansvarig för, menar SDR.

– Det handlar inte bara om teckenspråksförbud utan också om att döva har blivit utsatta för olika slags övergrepp, sade Gunilla Wågström Lundqvist under uppvaktningen.

Lennart Andersson gav en kort redogörelse om dövas historia och om hur oralism kom att bli en ideologi. Döva skulle normaliseras så långt det gick. De delades in i kategorier efter hörselförmåga: A (bäst), B och C (sämst).

– Det kan jämföras med rasbiologin i Sverige, sade han.

SDR vill att regeringen tillsätter en utredning där en kartläggning görs och att den leder till att staten ber om ursäkt. Förbundet kan vara delaktigt i till exempel en referensgrupp.

Ragnwi Marcelind antecknade, lyssnade och tittade på alla fyra från SDR medan de framförde sin sak. När uppvaktningen avrundades, sade hon:

– Vi kan inte lova någonting och säga att det blir ett ja. Men vi har lyssnat på er med stort intresse, sade hon, och nämnde också vanvården av fosterhemsbarn som exempel på en av de mörka delarna av Sveriges historia.

Hon och hennes kollegor ska gå igenom luntan bestående av bland annat gamla artiklar om hur döva blivit kränkta, och av en historisk resumé som Lennart Andersson gjort. De återkommer med besked.

– Jag tror att de fick sig en tankeställare eftersom de inte riktigt känner till historien. Därför måste de gå igenom materialet som de fått av oss och ta reda på vad det hela handlar om, sade Liselotte Burvall efter uppvaktningen.

Britt Karmgård sade även att det väger tungt att Lennart Andersson, som är hörande, pratar om vad som skett.

Liselotte Burvall tror att det blir en återträff med regeringen. SDR ska fortsätta ligga på och kontakta regeringen för att få till stånd en utredning.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-09-12