2013-09-27

SDR Tecken AB omstruktureras

I somras anlitade SDR Tecken AB konsulter som såg över bolagets verksamhet. Nu har deras slutrapport på förslag till åtgärder lämnats in. Man minskar på personalstyrkan men översättningsverksamheten kommer att fortsätta, då bolaget skrivit under nya kundavtal. SDR Tecken AB kommer då, att förutom sin egen personal, att använda sig av resurser inom SDR:s förbundskansli för att fortsätta verksamheten. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-09-27