2015-06-08

SDR:s ordförande: Mycket märkligt uttalande

Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande, Hanna Sejlitz, tycker att förvaltningschefen Margareta Borgs uttalande om förskolan Kattungen är mycket märkligt ur flera aspekter. ”Hon säger att barn med CI behöver få både teckenspråk och svenska. På Kattungen kan de få båda språken i en flerspråkig miljö. På Klöverängen som verksamheten är planerad nu har vi svårt att se hur de kan få en flerspråkig miljö. Troligen kommer det att bli en enspråkig miljö med bara svenska, möjligen med lite visuellt stöd med tecken, inte en teckenspråkig miljö”, säger Hanna Sejlitz. Vidare anser hon att Margareta Borg gör skillnad på barn med CI och andra hörselskadade och döva barn. “CI är en avancerad hörapparat och precis som andra hörapparater klarar de inte som ett normalhörande öra att sortera ljud för att urskilja tydligt tal i en bullrig miljö som förskolan ofta är. Precis som barn med hörapparat gynnas barn med CI av att kunna växla mellan svenska och teckenspråk, och andra språk också för den delen, beroende på situation”, säger Hanna Sejlitz. Hon finner det obegripligt att förvaltningschefen och förskolechefen för Kattungen inte tagit till sig den forskning som finns om hur språken drar fram varandra. Och hon ställer sig också frågande till att läkare med sin läkarutbildning går in och är experter på pedagogik och språkutveckling.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2015-06-08