2020-08-23

SDR:s första digitala förbundsmöte

Den här helgen 22-23 augusti har SDR ett digitalt förbundsmöte för allra första gången. DT gör en kortare summering av mötet som sänds från Stockholm.

DAG 1 (läs DAG 2 här nedan)

Förbundsmötet sänds på Zoom
SDR väljer i år att hålla ett digitalt förbundsmöte för första gången i förbundets historia. Anledningen är coronapandemin. Förbundet följer direktiv och rekommendationer som utfärdats i ett led att minska smittspridningen. En av dem är att högst 50 personer kan vistas i en och samma lokal.

Mötet sänds på Zoom Video Webinar, en annan plattform än Zoom Meeting. Här visas två skärmar: den ena på föredragshållaren och den andra på presentationen. Endast en person kan synas åt gången. Den som vill säga något, eller godkänner någon punkt som just behandlats, får klicka på handuppräckningssymbolen eller på något av svarsalternativen i röstformuläret.

Förbundsmötet sänds från SDR:s kontor i Stockholm.

Hur tycker du att förbundsmötet har fungerat rent tekniskt hittills?
– Som datortönt måste jag säga att det var en riktig upplevelse! Tack vare fina Maja (observatör Maja Westerlund reds anm) som stöd har jag kunnat genomföra mitt ansvar som ombud. Det var roligt! Jag vill nästan säga att vi kan ha  förbundsmöte på distans oftare. Hela upplägget har fungerat jättebra.  Tack och lov att den här tekniska möjligheten finns med tanke på den hemska pandemin vi har, säger Thyra Lindström, ombud från Y-läns (Västernorrlands) Dövas Förbund.


Färre ombud än vanligt
Endast 8 av 20 ombud deltar. De kommer från Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Skåne, Stockholm, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro. 4 av ombuden har även en observatör med sig.

Eva Norberg, ombud från Dalarna, reagerar på att färre ombud än vanligt deltar.

SDR:s ordförande, Åsa Henningsson, svarar att förbundet har skickat tre påminnelser inför förbundsmötet och att webbinarier och övningstillfällen genomförts för att deltagare ska bli vana vid Zoom-tekniken. Ändå är bortfallet stort. Hon säger att de på SDR inte är nöjda.

Därför ska förbundet göra en analys för att ta reda på orsakerna till att så många föreningar uteblivit. Endast 2-3 länsförbund/-föreningar har anmält förhinder. Syftet med analysen är att SDR ska utveckla den digitala mötesformen då den väntas bli ”det nya normala” i förbundets verksamhet.

Förra året deltog 13 ombud i SDR:s förbundsmöte.


SDR gick back förra året
SDR:s verksamhetsberättelse och årsredovisning gicks igenom. Den kan läsas här. Förbundet gjorde en förlust förra året på nära 1,1 mkr främst av två anledningar. SDR hade en betydande avvecklingskostnad för nedläggningen av försäljningsavdelningen Gåvan i Leksand som inleddes under hösten 2018 och fortsatte under 2019. SDR hade också ett kostsamt webbutvecklingsprojekt.

Det egna kapitalet uppgår till drygt 14 miljoner kronor. Soliditeten är 87%, vilket betyder att SDR fortsatt har en mycket hög betalningsförmåga.


Fyllnadsval – Daniel Littorin valdes in
Mattias Hellöre lämnade SDR:s styrelse förra året. Han var förbundskassör. Ett fyllnadsval skulle hållas förra året, men det ställdes in. Ombuden var inte nöjda med valberedningens arbete.

I juni i år avgick Ola Lundström, också som förbundskassör. Därmed fanns två vakanta platser i styrelsen.

Efter dialog med förbundsstyrelsen bestämde sig valberedningen för att nominera en styrelseledamot till fyllnadsvalet i dag den 22 augusti då endast ett år kvarstod till nästa års kongress. Deras förslag var Daniel Littorin.

Eftersom fyllnadsvalet skedde på distans, fick varje ombud intyga att hen var på plats genom att visa sitt ansikte/vinka. Så fyllnadsvalet kunde förklaras giltigt.

Någon motkandidat dök inte upp. Daniel Littorin blev därmed invald. Läs Hallå där-intervjun med honom här.


SDR Studio – nytt påverkansverktyg
SDR:s kommunikatör, Jenny Ek, berättar om förbundets nya koncept, SDR Studio. Det är en serie studioprogram som sänds på förbundets webbplats. I programmet tas aktuella frågor upp med inbjudna gäster. Syftet är att ge tips och verktyg till föreningar och medlemmar i deras påverkansarbete på lokal och regional nivå. Hittills har två avsnitt sänts. Se avsnitt 1 och avsnitt 2 här.

SDR:s kongress 2021 i Göteborg
Nu är det bestämt att SDR ska ha kongress i Tanum Strand utanför Göteborg. Anledningen är att förbundet vill hedra dess första ordförande, Dan Andersson, som själv var göteborgare, som en del i sitt 100-årsjubileum som inleds på kongressen.

Med tanke på corona har SDR möjlighet att avboka kongressanläggningen senast tre månader innan ifall coronaläget inte blir bättre nästa år och förbud mot sammankomster över 50 personer kvarstår.


DAG 2

SDR:s medlemssystem – ny leverantör
SDR har lanserat ett nytt medlemssystem som fortfarande är under utveckling. Att arbetet dragit ut på tiden beror på att SDR har bytt leverantör.

Dalarnas Dövas Förenings ombud, Eva Norberg, frågar hur mycket medlemssystemet har kostat hittills.

SDR:s svar: 1,02 mkr, men inte bara för arbetet med medlemssystemet utan också för andra webbplatser, t.ex. SDR:s webbplats och webbshop, under 2018 och 2019. I och med leverantörsbytet har SDR satt en takkostnad under 2020: 400 000 kronor för medlemssystemet. Förhoppningsvis blir arbetet klart under 2020.


SDR:s verksamhetsplan 2020
Förbundet presenterade 2020 års verksamhetsplan. Den kan läsas här.

Ett urval:

  • Kartläggning om äldreomsorg för döva tillsammans med Sveriges Dövas Pensionärsförbund
  • Fortsatt kamp för en samlad tolktjänst. Här ska SDR bevaka den nya tolkutredningen som regeringen tillsatt under sommaren. Utredningen redovisas senast den 15 januari 2022.
  • Utbildningspaket till myndighet – någon form av turkos certifiering (motsvarande HBTQ-certifiering)
  • Dövas dag – handbok för arrangörer
  • En ny insamlingsverksamhet som en del i SDR:s omgjorda webbplats

En fråga som tagits upp av både Stockholms Dövas Förening och Sveriges Dövas Pensionärsförbund under förbundsmötet är hur coronapandemin hittills har påverkat döva, framförallt äldre döva. Många äldre sitter isolerade hemma eller bor på vårdboende där besöksförbud råder. SDR svarar att de tar med frågan i förbundets arbete.


Fokusområden 2021
2021 är sista året i SDR:s fyråriga handlingsprogram. Förbundet kommer att ha tre fokusområden:

  • Psykisk ohälsa
  • SDR:s kongress 2021 – läs mer om kongressen som behandlades på förbundsmötet i går den 22 augusti här ovan.
  • SDR:s 100-årsjubileum. Den 22 februari 2022 fyller SDR 100 år. Jubileet inleds på kongressen i Tanum Strand utanför Göteborg redan i juni året före och fortsätter sedan att uppmärksammas på olika sätt fram till 2022.

I övrigt finns ständigt aktuella frågor som till exempel tolktjänst och det svenska teckenspråkets ställning, som förbundet fortsätter att bevaka.


Valberedningen får hård kritik av Stockholms Dövas Förening
Joakim Hagelin Adeby från Stockholms Dövas Förening (SDF) frågar valberedningen hur närvarande de har varit under förbundsmötet den här helgen.

Johanna Carlsson, valberedningens sammankallande, svarar att valberedningen har valt att följa fyllnadsvalet i går eftermiddag och punkterna, som rör SDR:s arbete 2020 och 2021, den här förmiddagen (i dag den 23 augusti).

Joakim Hagelin Adeby replikerar genom att ta upp valberedningens arbetsordning. Han läser upp punkt 3.8:

”Det åligger valberedningen att delta i SDR:s förbundsmöten och till SDR verksamhetsanknutna arrangemang för att studera styrelsens arbete och bli informerad om förbundets verksamhet samt för att lära känna länsföreningarnas och länsförbundens representanter och ombud”

Han är väldigt kritisk till att valberedningen valt att inte vara med i går förmiddag. Hur ska valberedningen kunna lära känna länsföreningarnas och -förbundens representanter och ombud om de väljer att hoppa över vissa programpunkter? Valberedningen är skyldig att delta i förbundsmötet i sin helhet.

Johanna Carlsson från valberedningen svarar att valberedningen redan är väl insatt i de insatser som förbundet hittills gjort och som behandlats i går förmiddag eftersom de följt SDR-styrelsens arbete. Därför valde de att inte vara med i går förmiddag.

Joakim Hagelin Adeby förklarar att valberedningen missat att ta del av ombudens och representanternas synpunkter och diskussion om förbundets arbete under förmiddagen den 22 augusti. Han tar också upp att valberedningen inte heller deltagit i fjolårets förbundsmöte. Därför har han inte förtroende för valberedningens arbete.

Johanna Carlsson svarar att valberedningen fick fel datum för när 2019 års förbundsmöte skulle äga rum, och att SDF kan driva för att få valberedningen avsatt om så önskas. Hon beklagar att SDF inte har förtroende för valberedningen men vill understryka att valberedningen hittills har fullgjort sitt uppdrag. Ett exempel är de två fyllnadsval som ägt rum sedan kongressåret 2017. De avser att fortsätta sitt arbete fram till nästa års kongress.

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-08-23