2019-06-13

SDR gör debut på Järvaveckan

||

Järvaveckan börjar allt mer bli ett alternativ till Almedalen. I år är Sveriges Dövas Riksförbund med på Järvaveckan för första gången. De har ett tält tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund fram till söndag 16 juni.

I år är det nära 300 företag och organisationer som ställer ut under Järvaveckan på Spånga idrottsplats i nordvästra Stockholm. Järvaveckan arrangerades för första gången 2016. Tanken bakom arrangemanget var att minska avståndet mellan politiker och boende i förorten. Nu har Järvaveckan kommit att bli ett etablerat alternativ till Almedalen. Samtliga riksdagspartier finns på plats. Deras partiledare turas om att hålla tal.

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) väljer i år att vara med på Järvaveckan istället för Almedalen.

– Vi har deltagit i Almedalen i cirka 10 år i rad. Järvaveckan som är ett relativt nytt arrangemang har vuxit de senaste åren. Nu vill vi gärna pröva det och se vad det kan ge oss. Vilka erfarenheter får vi av arrangemanget, vilka målgrupper når vi, vilka kontakter knyts och vilka politiker får vi tag i? Tanken är att vi gör en utvärdering och jämförelse av Järvaveckan och Almedalen när det här är över, säger Åsa Henningsson, ordförande för SDR.

Vilka fördelar har Järvaveckan?
– Jag upplever Järvaveckan som ett öppet forum. Vi har bara varit här i ett par timmar. Redan ser jag nu att det är lättare att nätverka, och mer transparent, säger Lolo Danielsson, styrelseledamot, SDR.

– Ur tillgänglighetsaspekt är det lättare att delta i Järvaveckan än Almedalen. Man kan enkelt ta sig hit med olika färdmedel, t.ex. allmänna kommunikationer, säger Åsa Henningsson.

– På tal om mångfald, vi kan se att folk med olika bakgrunder och i olika åldrar kommer hit, vilket är väldigt positivt, säger Lolo Danielsson.

SDR och SDUF har ett gemensamt tält. När det gäller SDUF, är det i första hand deras projekt, Barn- och ungdomsjour på teckenspråk (BOUJT), som syns under Järvaveckan.

– BOUJT är ett otroligt viktigt projekt. Deras jour är ett föredöme, samhället måste ta sitt ansvar och ta över jouren när projektet är över, säger Åsa Henningsson.

SDR och BOUJT/SDUF har fasta programpunkter varje dag. Det är att de har en så kallad teckenbox på vilken de håller korta tal i tre olika ämnesområden. Se tiderna här nedan. Vidare har de ett tolklotteri där besökande kan uppleva spänningen i att se om de lyckas få tolk till olika situationer, till exempel arbetsplatsträff, fritidsaktivitet och akutmottagning.

Tolktjänsten är en högprioriterad fråga för SDR. Som det just nu ser ut, är tillgången till tolk inte likvärdig i hela landet och inte jämn över året. I år börjar vissa regioner exempelvis använda två olika begrepp för när de inte kan ordna med tolk: tolkbrist (inga lediga tolkar finns), eller ej prioriterat uppdrag av ekonomiska skäl även om det finns lediga tolkar. SDR anser att den sistnämnda förklaringen är oacceptabel, tolkbrist får endast meddelas om inga tolkar finns att tillgå.

Andra frågor som SDR och BOUJT/SDUF driver under Järvaveckan är arbetsmarknad, otillgängliga myndigheter (t.ex. Arbetsförmedlingens stora omorganisation som riskerar att leda till en sämre service för döva, och Försäkringskassans hantering kring merkostnadsersättning/handikappersättning), och elevhälsa/psykvård för döva (döva får inte alltid hjälp på svenskt teckenspråk).

När Järvaveckan är över, vad hoppas ni ha fått ut av veckan?
– Vi hoppas att resultatet av Järvaveckan visar att det är lätt att få tag i politiker här, säger Åsa Henningsson.
– Ja, minst lika viktigt är att dessa politikerkontakter ska etableras och följas upp, tillägger Lolo Danielsson.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


SDR och BOUJT/SDUF har sitt tält på H19, nära entrén. Järvaveckan är öppen klockan 14.00-21.00 varje dag fram till den 16 juni. 

Teckenboxtiderna:

16.00 Tolktjänsten
17:00 Otillgänglig arbetsmarknad och otillgängliga myndigheter
18:00 Din inkompetens – Min psykiska ohälsa

SDR och BOUJT/SDUF delar också ut teckenspråksmaterial till dem som är nyfikna på att lära sig svenskt teckenspråk.

 

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2019-06-13